Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προσθήκη της προσμέτρησης ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

10 Φεβρουάριου 2022

Προσθήκη της προσμέτρησης ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

Με την 206/4/2021 απόφαση της ΕΛΤΕ τροποποιείται η 003/2017 Κανονιστική Πράξη, όσον αφορά στην προσθήκη της προσμέτρησης ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ.

Δείτε τη νέα απόφαση 206/4/10-11-2021 από το αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.