Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προχωρούν σε ελεγχόμενες αυξήσεις επιτοκίων οι τράπεζες προς τους δανειολήπτες

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Αυξήσεις επιτοκίων με φειδώ θα πραγματοποιήσουν μέσα στον Ιούνιο οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αφού πλέον η εκτίναξη του πληθωρισμού (αναμένεται διψήφιος μέσα στον Μάιο) δεν αφήνει άλλα περιθώρια.  Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ είχαν οριακές μεταβολές στα επιτόκια νέων δανείων κατά το α’ τρίμηνο 2022 αλλά φαίνεται πλέον ότι ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες αυξήσεις προκειμένου να διατηρήσουν υψηλά τα επιτοκιακά περιθώρια.

Τα μηνύματα που βγαίνουν από τις τράπεζες κατά το πρώτο τρίμηνο είναι ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες προσπάθησαν να είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους ή στις περιπτώσεις που είχαν οικονομικές δυσκολίες να προχωρήσουν άμεσα σε διακανονισμούς. Τα νέα δάνεια (περιόδου 2021) ουσιαστικά καταγράφουν καθυστερήσεις 90 ημερών μόλις στο 10%  ενώ για παλαιότερα δάνεια 5ετίας οι καθυστερήσεις 90ημερών έχουν αυξηθεί μεν αλλά το χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι δανειολήπτες επιδιώκουν τις ρυθμίσεις.

Γενικότερα, οι 4 συστημικές τράπεζες δεν εμφανίζουν κατά το α’ τρίμηνο σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, οι δείκτες NPL’s παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα με 31/12/2021 αλλά οι φόβοι εντοπίζονται ιδιαίτερα προς το β’ τρίμηνο όταν και οι δανειολήπτες πιέζονται ιδιαίτερα από μείωση πωλήσεων, χαμηλή ρευστότητα και γενικότερα δυσχερείς ως προς τους δανειολήπτες εξελίξεις. Η εκτίναξη του πληθωρισμού στα επίπεδα κοντά στο 10% καθιστά υποχρεωτική την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού νέων δανείων ή αναπροσαρμογής των επιτοκίων παλαιών τους δανείων σε περίπτωση που τα επιτόκια δεν είναι σταθερά. Όμως οι γενικές διευθύνσεις χορηγήσεων θεωρούν ότι δεν μπορούν να εξαντλήσουν την δυνατότητα αναπροσαρμογής σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία γιατί , απλούστατα, θα δημιουργήσουν περισσότερα NPL’s. Πρόκειται δηλαδή για μία ισορροπία μεταξύ περιορισμού των δυσκολιών από την άνοδο των επιτοκίων για τις τράπεζες και διατήρησης χαμηλού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι στην παρούσα συγκυρία οι τράπεζες έχουν μικρά περιθώρια ελιγμών και ίσως πρέπει να αποδεχθούν κάποιες κεφαλαιακές απώλειες χωρίς να επιβαρύνουν τους δανειολήπτες ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια. Ουσιαστικά η ΤτΕ ζητά από τις τράπεζες μία πιο διακριτική μεταχείριση απέναντι στις επιχειρήσεις σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία καθώς εκτιμά ότι σε περίπτωση έκρηξης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα.

Source