Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας που πλήττονται από την πανδημία ενέκρινε η Ευρ. Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τέχνης και της ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη μέρους των απωλειών εσόδων από εισιτήρια που υπέστησαν αυτές οι εταιρείες λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ειδικότερα, το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες που διαχειρίζονται θέατρα, κινηματογράφους και άλλους πολιτιστικούς χώρους, καθώς και σε διανομείς ταινιών που υπέστησαν μείωση του τζίρου το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τη ρευστότητά τους ανάγκες και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β). ΣΛΕΕ και τους όρους του Προσωρινού Πλαισίου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.