Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2021 ο αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα “Ο αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2021”

Στις 28 Ιανουαρίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε το εξαμηνιαίο δελτίο τύπου σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ το Β’ εξάμηνο του 2021. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021), 180.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. Συνολικά, το 2021, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 347.000 (167.000 και 180.000 το Α’ και Β’ εξάμηνο, αντίστοιχα) πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μεγάλη μείωση της τάξης του 24,6% (2020: 460.000).

Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων διαμορφώνει ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με τον αυξανόμενο αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (τα οποία,  στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια, με συνολική αξία 1,54 τρισεκατομμύρια ευρώ περίπου).

Δελτίο τύπου ΕΚΤ