Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σε νέο κτήριο μεταστεγάζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ

Η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης μεταστεγάζεται σε νέο κτήριο

Η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης μεταστεγάζεται σε συνέχεια της διαρκούς αναβάθμισης των κτηρίων και της εξοικονόμησης δημοσίων πόρων που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ.

Για το λόγο αυτό, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 και θα επαναλειτουργήσει στις 16 Νοεμβρίου 2022.

Η νέα διεύθυνση είναι Βασ. Ηρακλείου 38, Τ.Κ.: 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής:

Προϊστάμενος: 2313-334250
E-mail: [email protected]

ΤΜΗΜΑ Α’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου: 2313-334210
Υπεύθυνος Γραφείου Διοικητικών/Οικονομικών Θεμάτων και Υποδομών: 2313-334211
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 2313-334212,3
Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων: 2313-334214,5
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων: 2313-334216,7

ΤΜΗΜΑ Β’- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο Προϊσταμένου: 2313-334240
Υπάλληλοι: 2313-334245

ΤΜΗΜΑ Γ’ -ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Γραφείο Προϊσταμένου: 2313-334220
Γραφείο ΑΕΟ: 2313-334221,2
Γραφείο Διαμετακόμισης/Απλουστεύσεων Εισαγωγής-Εξαγωγής: 2313-334223
Γραφείο Ε.Φ.Κ. – Εγκεκριμένων Αποθηκευτών/Παραληπτών – Φ.Κ.: 2313-334224,5
Γραφείο Εγκεκριμένων Αποθηκευτών Κοινοτικών Οχημάτων/Μητρώου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων: 2313-334226

ΤΜΗΜΑ Δ’ -ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ
Γραφείο Προϊσταμένου: 2313-334230
Γραφείο Ειδικών Καθεστώτων: 2313-334231
Γραφείο Προσωρινής Εναπόθεσης-Ελεύθερης Ζώνης: 2313-334232
Γραφείο Καταγωγής (Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς – REX): 2313-334233
Γραφείο Δασμοφορολογητέας Αξίας (Royalties) – Εγκεκριμένων Εξαγωγέων: 2313-334234
Γραφείο Αξίας Οχημάτων (επιβατικά & μοτοσικλέτες): 2313-334235
Γραφείο Αξίας Οχημάτων (φορτηγά): 2313-334236.

Source