Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σε νέο νομοσχέδιο οι διατάξεις ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα νέο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2017/2455, 2019/1995, σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) ενσωματώνοντας στο εσωτερικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου

Η ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών είναι αναγκαία, προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι νέοι κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου (συναλλαγές με μη υποκείμενους στο φόρο πελάτες – Β2C) και ειδικότερα για τις  εξ αποστάσεως παροχές υπηρεσιών, ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.

Σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών το νομοσχέδιο έχει στόχο:

– Τον περιορισμό φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. από τις εγκατεστημένες εκτός της Ε.Ε. επιχειρήσεις,

– Την διευκόλυνση της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ε.Ε..

– Την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που επιφέρουν σημαντικές απώλειες εσόδων Φ.Π.Α. για τα κράτη-μέλη μέσω απλοποιημένων διαδικασιών για τη φορολογική συμμόρφωση των μη εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο κράτος-μέλος που οφείλεται ο φόρος.

– Την απλούστευση των διαδικασιών για επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής μικροδεμάτων, αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ.

Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες με την κατάθεση του νομοσχεδίου σε διαβούλευση ή στη Βουλή προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.