Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΣΟΛΝΘ: Επιστολή σχετικά με το μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών – Η περίπτωση της ΓΔΟΥ 504/29-05-2021

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr


Προς:
Υπουργό Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
Υφυπουργό Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Άλλη μια προβληματική στο πεδίο εφαρμογής της απόφαση ή όταν οι προϋποθέσεις που τίθενται υπονομεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων στην πράξη. Η περίπτωση της ΓΔΟΥ 504/29-05-2021.

Κύριοι Υπουργοί

Ήδη με την εγκύκλιο Ε.2059/10.03.2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκε το άρθρο 29 του Ν 4772/2021 με τον τίτλο «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών».

Στο παραπάνω έγγραφο ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε θα καθοριστούν τα τυπικά και ουσιαστικά ζητήματα για την υλοποίηση της εφαρμογής του μέτρου αυτού.

Ύστερα από καθυστέρηση 80 ημερών εκδόθηκε η υπ. αριθ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/28.5.2021, με την οποία ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μέτρο αυτό , ενώ οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής παραμένουν άγνωστες γιατί θα καθοριστούν με μελλοντική απόφαση.

Η υπόψη απόφαση προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και το περιεχόμενό της αποτέλεσε οδυνηρή έκπληξη για τις επιχειρήσεις και για τους συναδέλφους οικονομολόγους και λογιστές που αποτελούν τους συμβούλους συνεργάτες τους.

Στην απόφαση ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 ορίζεται ρητά ότι απαιτείται αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στις διατάξεις του μέτρου αυτού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 17/06/2021, ενώ απαιτούμενο αποτελεί η υποβολή από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση της δηλώσεως Ε3 για το φορολογικό έτος 2020 έως την ίδια ημερομηνία.

Ωστόσο είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν) πως η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 παρατάθηκε έως την 27/08/2021.

Ακόμη είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν) πως το έντυπο Ε3 αποτελεί το σημαντικότερο έντυπο της δηλώσεως εισοδήματος για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν) πως σε σχέση με πέρυσι, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος taxis για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος άνοιξε με καθυστέρηση τουλάχιστον 40 ημερών, ενώ σημαντικές υπό-εφαρμογές δόθηκαν σε παραγωγική χρήση από 27 έως 31 Μαΐου.

Επιπλέον είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν) πως οι διαδικασίες κλεισίματος βιβλίων, προσδιορισμού αποτελεσμάτων και συμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων δεν είναι απλουστευτικού χαρακτήρα και ούτε είναι νοητή η απαίτηση ολοκλήρωσής τους σε χρόνους εξωπραγματικούς (σε μόλις 14 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος αυτός πρέπει να αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ).

Επειδή θεωρούμε πως τα παραπάνω είναι γνωστά σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορούμε να εκλάβουμε το εφεύρημα της τελευταίας στιγμής για υποβολή δήλωσης Ε3 χωρίς να υποβληθεί συνολικά η δήλωση εισοδήματος. Αυτή την άποψη την εκφράζουμε ως επαγγελματίες «μετά λόγου γνώσεως» γιατί ακριβώς εμείς γνωρίζουμε τις δυσκολίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, τις διαδικασίες συμπλήρωσης, αλλά και την σημασία των εντύπων αυτών.

Σας υπενθυμίζουμε πως ο επαγγελματικός κλάδος των οικονομολόγων-λογιστών είναι αυτός που κατά κύριο λόγο στήριξε την οικονομία στους μήνες της πανδημίας με τα γραφεία μας και την δουλειά μας να έχουν γίνει τα σημαντικότερα κανάλια διοχέτευσης της βοήθειας που δόθηκε από το κράτος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Βάλαμε «πλάτη» κατά το κοινώς λεγόμενο εφαρμόζοντας υπό ασφυκτικά χρονικά όρια δεκάδες εγκυκλίους, πολλές εκ των οποίων αποτελούσαν μνημεία ασάφειας. Επομένως αποφάσεις σαν και αυτή, που θέτει «εκβιαστικά χρονικά περιθώρια» εκλαμβάνονται από τον κλάδο μας ως προσβολή στην επαγγελματική του υπόσταση.

Πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί η συνεργασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με τους φορείς του επαγγελματικού μας κλάδου, γιατί εμείς εκ του ρόλου μας γνωρίζουμε τα προβλήματα που αναφύονται στην πράξη λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Ωστόσο διαπιστώνουμε με λύπη πως από την πλευρά της διοίκησης δεν υπάρχει, έως τώρα, σχετική διάθεση συνεργασίας.

Επειδή με αποφάσεις όπως η υπόψη ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 διαταράσσονται αναίτια οι επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας καθότι εύλογα μερίδα επιχειρήσεων θα στραφεί εναντίον μας θεωρώντας πως από δική μας ολιγωρία δεν έγινε εφικτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη της επιχειρήσεως τους στο υπόψη μέτρο.

Επειδή λόγω των ασφυκτικών και εξωπραγματικών χρονικών ορίων που έχουν τεθεί υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε μελλοντικά σε απορρίψεις αιτημάτων, λόγω ελλείψεων και παραλήψεων που θα διαπιστωθούν στα υποβληθέντα φορολογικά έντυπα της χρήσης 2020.

Επειδή τα ασφυκτικά και εξωπραγματικά χρονικά όρια που έχουν τεθεί υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν μελλοντικά σε ανακλήσεις αποφάσεων ενίσχυσης, λόγω διαφοροποιήσεων που θα παρουσιαστούν μεταξύ της δηλώσεως Ε3 που θα υποβληθεί έως την 17-06-2021 και της τελικής δηλώσεως εισοδήματος η οποία μπορεί νομίμως να υποβληθεί έως την 27-08-2021.

Επειδή οι δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ορατός κίνδυνος να αποτελέσουν μια άλλη αιτία αντεγκλήσεων μεταξύ ημών και των πελατών μας, αιτία για την οποία ως επαγγελματίες καμία αντικειμενική ευθύνη δεν φέρουμε.

Επειδή κάθε απόφαση που λαμβάνεται για υλοποίηση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής πρέπει να συμβαδίζει με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (κάτι που δεν συμβαίνει με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/28.5.2021, στο ζήτημα της καταληκτικής ημερομηνίας εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος).

Επειδή είναι αδύνατον να οριστικοποιήσουμε τη δήλωση Ε3 των επιχειρήσεων και να υποβάλουμε μέχρι 17η Ιουνίου 2021 και συνεπώς να υποβληθεί με πληρότητα η εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των παγίων δαπανών αλλά και να μην υπάρχει μελλοντικά κίνδυνος απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, σας καλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφασή σας και να ορίσετε διαδικασίες και χρονικά όρια που να βρίσκονται στον αντίποδα της λογικής του «διαίρειν και βασίλευε», να είναι συμβατά με την λογική, με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και την υπάρχουσα νομοθεσία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ