Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΣΟΛΠ – Επιστολή για την απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ανέφικτη η προθεσμία. Επαναφέρουμε την αρχική πρόταση προθεσμίας 31/1/2023


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Σ.Ο.Λ.Π.)

Πειραιάς 12/12/2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εργασίας
Υπόψιν Υπουργού Κου Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Με μεγάλη μας λύπη διαβάσαμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου της 30/11/2022 και ώρα 19.45 με το οποίο δώσατε παράταση μόλις 20 ημερών για την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για τις επιχειρήσεις της Β φάσης.

Ολόκληρος ο κλάδος περίμενε αγωνιωδώς την ανακοίνωση της παράτασης αφού το χρονικό διάστημα του ενός μηνός αποδείχτηκε ανέφικτο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω θεωρήσατε ιδεατό να δοθεί η παράταση την τελευταία μέρα στις 19.45, αφήνοντας έναν ολόκληρο κλάδο, ο οποίος να θυμηθούμε ήταν αυτός που στήριξε ολόκληρη την προσπάθεια της κυβέρνησης να διασώσει την χώρα από τις επιπτώσεις του Covid-19, να κρέμεται στους Υπολογιστές για να μην καταστραφεί από το πρόστιμο των 10.500 € από την μη Απογραφή όλων των εν εκκρεμότητα εταιρειών.

Ο Θεσμικός ρόλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά και η Ομοσπονδία όπως και όλοι οι Σύλλογοι Πανελληνίως σας είχε ενημερώσει για τα πολλά προβλήματα της Απογραφής όπως και για την ανεπαρκή χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας η οποία ενώ στην απόφασή σας με αριθμό 49758/26.05.2022 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 31.5.2022, είχε οριστεί χρονικό διάστημα δύο μηνών , τελικά η διάρκεια Απογραφής είχε χρονικό περιθώριο μόνο έναν μήνα, δηλαδή μόνο τον Νοέμβριο.

Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο σας για πλειάδες ζητημάτων και περιπτώσεων πάρα πολλών κλάδων της Οικονομίας που αφορούν στα προβλήματα της απογραφικής διαδικασίας μεγάλης μερίδας εργαζομένων, και καμία διοργάνωση ημερίδας ή Σεμιναρίων δεν έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά σας για την ενημέρωση των Συναδέλφων αλλά και των επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ανέφικτη την νέα προθεσμία και επαναφέρουμε στην αρχική μας πρόταση της προθεσμίας 31/1/2023 ώστε ο κλάδος να συμβάλει αποτελεσματικά στην ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Μετά τιμής

Για τον ΣΟΛΠ

Ο Πρόεδρος
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Source