Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στα 776 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος το μήνα Νοέμβριο

Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ κοινοποιεί πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

110.170.594.767

109.825.126.368

0,31%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.994.442.024

24.990.421.145

0,02%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

85.176.152.742

84.834.705.222

0,40%

Πλήθος οφειλετών

4.138.953

4.292.632

-3,58%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.278.506 (αυξημένο κατά 3,3% σε σχέση με Νοέμβριο 2021)

Παλιό ληξιπρόθεσμο:

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

242.516.019  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

197.311.010  

ΜΑΡΤΙΟΣ

186.095.014  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

187.351.198  

ΜΑΙΟΣ

187.368.260  

ΙΟΥΝΙΟΣ

208.855.544  

ΙΟΥΛΙΟΣ

198.739.717

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

164.116.122

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

174.782.479

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

176.188.868

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

178.245.555

11ΜΗΝΟ

2.101.569.786  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019  

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010  

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526  

272.230.876  

183.569.065  

186.095.014  

1,38%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287  

241.393.686

146.570.566  

187.351.198  

27,82%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964  

244.263.816

164.927.674  

187.368.260  

13,61%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885  

219.496.360

205.991.062  

208.855.544  

1,39%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712  

239.888.433

238.782.140

198.739.717

-16,77%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

164.116.122

-16,70%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

174.782.479

-4,86%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

176.188.868

9,62%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

160.941.126

155.337.828

130.673.928

178.245.555

36,40%

11ΜΗΝΟ

2.730.419.959  

 2.633.800.187  

 2.295.408.558  

 2.101.569.786  

-8,44%

Νέο ληξιπρόθεσμο*:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 11μηνο 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.648εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα  5.786εκ. € (μείωση κατά 2,38%).

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 776εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 847εκ. (μείωση κατά 8,4%).

Το 95,3 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                      10.759.785  

                                   2.736.614  

-75%

Εισόδημα

                    220.564.129  

                               172.167.717  

-22%

Φόροι στην Περιουσία

                    237.650.067  

                               240.000.992  

1%

Φ.Π.Α.

                    214.328.114  

                               263.683.754  

23%

Αχρεωστήτως Καταβληθ

                        1.284.136  

                                   2.725.094  

112%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

                      28.468.085  

                                 25.378.486  

-11%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                        2.796.786  

                                   1.600.663  

-43%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

                      13.703.698  

                                 14.127.696  

3%

Δικαστικά έξοδα

                        4.446.099  

                                   9.792.853  

120%

Καταλογισμοί

                        5.836.708  

                                   1.555.284  

-73%

Δάνεια

                      69.174.514  

                                   5.791.507  

-92%

 

                809.012.122  

                           739.560.660  

-9%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  5.135 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 5.020 εκ. (αύξηση κατά 2,29 %).

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 750 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 751 εκ. (μείωση κατά 0,14%)
              
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 11μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 1.768εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 1.374εκ €  (αύξηση κατά 28,7%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Νοέμβριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 295 εκ. € (έναντι 245εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 16,9%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (95,4%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                          11.727.818  

                       9.033.158  

-23%

Εισόδημα

                          72.310.874  

                     89.436.552  

24%

Φόροι στην Περιουσία

                          62.564.718  

                     69.613.915  

11%

Φ.Π.Α.

                          84.070.996  

                   113.858.814  

35%

ΣΥΝΟΛΟ

                        230.674.405  

                   281.942.438  

22%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

      334.892.778  

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

      392.099.598  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       458.085.538  

      412.552.761  

      284.163.496  

      350.572.787  

23,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

       528.510.780  

      367.932.556  

      226.124.044  

      299.378.691  

32,4%

ΜΑΙΟΣ

      410.760.698  

      353.972.485  

      239.408.565  

      315.814.377  

31,9%

ΙΟΥΝΙΟΣ

         394.631.112  

      363.383.493  

      279.050.480  

      342.437.303  

22,7%

ΙΟΥΛΙΟΣ

         405.839.583  

      432.322.900  

      355.334.408  

      324.301.548  

-8,7%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

         418.236.648  

      395.472.071  

      300.499.032   

      296.595.563  

-1,3%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

         420.777.064  

      476.793.696  

      393.192.369  

      392.335.667  

-0,2%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

         513.335.826  

      571.697.751  

      363.034.734  

      395.262.675  

8,9%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

         476.767.634  

      502.973.798  

      378.561.289  

      475.979.952  

25,7%

11ΜΗΝΟ

           4.984.359.183  

     4.761.535.378  

     3.706.105.716  

     3.919.670.939  

5,8%

*Επισημαίνεται ότι τα ποσά  νέου ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου που αναφέρονται στον μήνα Νοέμβριο  αφορούν στο μήνα Οκτώβριο (αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), καθώς σύμφωνα και με την παρατήρηση ΙΙΙ του πίνακα Παρακολούθησης Φορολογικής Διοίκησης: Μέρος Α – Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, «Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς…»