Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή 3 και 4

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες αποφάσεις (ΓΔΟΥ 174/2021 και ΓΔΟΥ 173/2021) με τις οποίες τροποποιούνται οι αποφάσεις  ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 και ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 αντίστοιχα έως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Με τις νέες τροποποιήσεις διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών σε ότι αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή 3 και την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 θα γίνει στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα όπως ισχύει η απόφαση ΓΔΟΥ 19/2021 η υποβολή των δικαιολογητικών για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 γίνεται έως την 30η Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εφόσον η επιχείρηση έχει ενισχυθεί με επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 174/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 173/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε επίσης την απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει
Δείτε επίσης την απόφαση ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει