Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«ΣΤΟΠ» στις αθέμιτες πρακτικές από μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες

Το ΕΚ θα ψηφίσει τις θέσεις του για τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος ορίζει τι θα επιτρέπεται στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν και τι όχι.

Η νομοθετική πρόταση, η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη, βάζει σε «μαύρη λίστα» πρακτικές που εφαρμόζουν μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν ως «ρυθμιστές πρόσβασης» και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξάγει έρευνες αγοράς και να επιβάλλει κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές («Digital Markets Act – DMA»), όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις 23 Νοεμβρίου, θεσπίζει νέες, άμεσες υποχρεώσεις και απαγορεύσεις για τις εν λόγω πλατφόρμες, με σκοπό τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Οι κανόνες του αφορούν τις μεγάλες εταιρείες που παρέχουν τις λεγόμενες «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας» και είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, όπως διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες διαφήμισης, υπολογιστικά «σύννεφα» (cloud computing) και υπηρεσίες διαμοίρασης βίντεο, οι οποίες πληρούν τα σχετικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως «ρυθμιστές πρόσβασης». Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν επίσης στο πεδίο εφαρμογής του νόμου τους φυλλομετρητές («web browsers»), τους ψηφιακούς βοηθούς και τη συνδεδεμένη τηλεόραση.

Άλλες αλλαγές που εισήγαγαν οι ευρωβουλευτές στην πρόταση της Επιτροπής σχετίζονται με τον ορισμό των ρυθμιστών της πρόσβασης με βάση ορισμένα κατώτατα όρια, τον κατάλογο των υποχρεώσεων και απαγορεύσεών τους, συμπεριλαμβανομένων νέων διατάξεων σχετικά με τη στοχευμένη διαφήμιση και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, τον περιορισμό των λεγόμενων «killer acquisitions» (δηλ. την εξαγορά μικρών ανταγωνιστών πριν προλάβουν να εξελιχθούν σε απειλή), την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και τον ρόλο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και τα πρόστιμα.

Συζήτηση: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία