Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων κατάφερε να εξετάσει η ΔΕΔ στο πρώτο τρίμηνο του έτους – Εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων –

17 Μάιου 2022

Σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων κατάφερε να εξετάσει η ΔΕΔ στο πρώτο τρίμηνο του έτους - Εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων -

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης (ΚPIs) για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σε ότι αφορά την ΔΕΔ, στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εξετάσθηκε το 94,4% των υποθέσεων πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Source