Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσ/κης-Κιλκίς-Χαλκιδικής: Προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών – Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
www.eforiakos.com

Αρ. πρωτ: 55

ΠΡΟΣ:
1) Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
2) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
3) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΚΟΙΝ:

1) Γενικό Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ κ. Φάκο Γεώργιο
2) Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης κ. Τυροβούζη Νικόλαο
3) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ κα Υφαντή Ειρήνη

Θέμα: «Προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών – Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Καθώς βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού που αυξάνεται ραγδαίως και επικίνδυνα κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών βρίσκονται για ακόμα μια φορά και φέτος αντιμέτωποι με ασφυκτικές προθεσμίες, σε πλήθος φορολογικών αντικειμένων εξαιτίας της έλλειψης φορολογικού σχεδιασμού και της μη πλήρους ψηφιοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα και πάλι τη συσσώρευση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων την τελευταία στιγμή πριν την παραγραφή στο τέλος του έτους.

Μολονότι, τα παραπάνω προβλήματα σας είχαν επισημανθεί αναλυτικά με τις υπ’ αρ. πρωτ. 74/16-11-2020 και 24/26-04-2021 επιστολές μας, έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα και δεν έχουν δοθεί όλα τα εργαλεία που ζητήθηκαν εγκαίρως με τις παραπάνω επιστολές μας, παρά μόνο εν μέρει και σπασμωδικά.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τις εξής περιπτώσεις υποθέσεων λόγω της σοβαρότητας τους που συσσωρεύτηκαν και φέτος στο τέλος τους έτους:

1. Λίστες μη δήλωσης εισοδημάτων και ανακριβούς υποβολής δηλώσεων όπως αναδρομικά συνταξιούχων/μισθών, συντάξεις εξωτερικού, λίστες με λανθασμένα στοιχεία καταχωρήσεων επιδομάτων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω λίστες δεν έχουν ακόμα διαβιβαστεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ενώ είναι γνωστές στην φορολογική διοίκηση. Για όλα τα παραπάνω τονίζεται για ακόμα μία φορά η αδυναμία της φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ να διαχειριστεί κεντρικά τις διασταυρώσεις, ώστε να εκδοθούν άμεσα και αυτοματοποιημένα οι πράξεις προσδιορισμού φόρου.

2. Προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχου που παραγράφονται στις 31/12.

Σημειώνεται και πάλι ότι η προτεραιοποίηση των υποθέσεων διενεργήθηκε τον Ιούνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπως θα έπρεπε. Επίσης. επιστροφές Φ.Π.Α. και Εισοδήματος μετά από έλεγχο, σε 90 ημέρες. Σύμφωνα με το αρ. 6 της Α.1127/2020, οι υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων, ολοκληρώνονται άμεσα ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη. Σε όλα τα παραπάνω τονίζεται ότι το σύστημα Elenxis είναι αρκετά αργό και δύσχρηστο στην λειτουργία του.

3. Λίστες τελών κυκλοφορίας 2016, λίστες με πρόστιμα ΜΥΦ, επιστροφών φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς έλεγχο, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και συμψηφισμών, που διενεργούνται χειρόγραφα και όχι αυτόματα.

4. Κοινοποίηση των πράξεων φόρου και πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου, σε 2-3 ημέρες από την υποβολή των δηλώσεων. Επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, σε 60 ημέρες από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου κεφαλαίου. Επιπλέον, επισημαίνεται ξανά η δυσλειτουργία της Α.1137/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστούν και οι ανακολουθίες της φορολογική διοίκησης της ΑΑΔΕ, που οδηγούν στην αναποτελεσματική αξιοποίηση του ήδη μειωμένου ανθρωπίνου δυναμικού, όπως: επιβολή δεκάδων χιλιάδων προστίμων ΜΥΦ 2014 και μετά διαγραφή τους, καταλογισμός αναδρομικών συνταξιούχων 2013 και μετά διαγραφή λόγο παραγραφής, μη παροχή άμεσα διευκρινιστικών και σαφών εγκυκλίων για την βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Κατόπιν όλων τα παραπάνω επανερχόμαστε και ζητάμε εκ νέου τα εξής σύγχρονα και ψηφιακά μέσα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων:

1. Ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ραντεβού) για τον προγραμματισμό επισκέψεων στις Φορολογικές Υπηρεσίες, αντί των τηλεφωνημάτων, η οποία ακόμα έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, ώστε η προσέλευση των φορολογούμενων στις υπηρεσίες να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού

2. Κεντρική διαχείριση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των αιτημάτων των φορολογουμένων προς τις Φορολογικές Υπηρεσίες, όπου θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων και των δικαιολογητικών που δηλώνουν, σε αντικατάσταση των εκατοντάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία εφαρμόζεται τον τελευταίο μήνα σε 70 Δ.Ο.Υ. και όχι στο σύνολο των Υπηρεσιών μας.

3. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ώστε ο υπάλληλος να έχει πρόσβαση άμεσα και ψηφιακά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ. Ε9, μισθωτήρια, δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος), σε περίπτωση μη υποβολή τους από τους φορολογούμενους.

4. Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους, η οποία έχει προχωρήσει αλλά όχι για το σύνολο των εγγράφων.

5. Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα, η οποία ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.

6. Παροχή υλικοτεχνικών μέσων (VPN, σταθερών και φορητών υπολογιστών), η οποία έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει.

7. Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών, η οποία προχώρησε για ένα μικρό ποσοστό.

8. Άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δηλώσεων κεφαλαίου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει, παρά μόνο για τις δηλώσεις μεταβιβάσεις ακινήτων

9. Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όλες τις περιπτώσεις, η οποία έχει προχωρήσει εν μέρει.

10. Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

11. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον Ιούνιο κάθε έτους. Δυστυχώς και φέτος η προτεραιοποίηση έγινε τον Ιούνιο του 2021.

12. Άμεση ενημέρωση για λίστες αδήλωτων εισοδημάτων όχι δύο με τρείς μήνες πριν την παραγραφή. Δυστυχώς και φέτος, οι παραπάνω λίστες δεν έχουν σταλεί στις Υπηρεσίες εγκαίρως μέχρι σήμερα.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 46/30-09-2021 επιστολή μας ζητήσαμε την λήψη των ακόλουθων μέτρων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των συναδέλφων και των συναλλασσόμενων, αλλά και για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών:

1. Είσοδο στις φορολογικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test

2. Προσέλευση των φορολογούμενων ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

3. Παροχή δωρεάν rapid test (εβδομαδιαίως δύο) στο σύνολο των εργαζομένων (εμβολιασμένων και μη)

4. Υποχρεωτική τηλεργασία σε όσους δεν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία και ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι εφοριακοί υπάλληλοι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, με γνώμονα πρωτίστως, τη δημόσια υγεία αλλά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, οι οποίες άλλωστε δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, σας καλούμε μέχρι την λήξη της πανδημίας και την επίλυση των παραπάνω τεράστιων δομικών προβλημάτων των υπηρεσιών μας, να αναστείλετε οποιαδήποτε σχεδιασμό οργανωτικών και εργασιακών αλλαγών την δύσκολη αυτή περίοδο ξεκινώντας ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα αυτά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Κούπκας

Ο Γεν. Γραμματέας
Μενέλαος Παπαποστόλου