Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Χρειάζεται περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών και εργοδοτικών εισφορών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας και των σκληρών lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, και ειδικά η βιομηχανία και η μεταποίηση, άντεξαν στις σφοδρές πιέσεις από το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, προσαρμοζόμενες ταχύτατα στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Συγκεκριμένα τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD,για την κατάρτιση της οποίας ο ΣΒΕ αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο για περίπου 20 χρόνια, δείχνουν σταθερή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Εφέτος η χώρα μας σημείωσε άνοδο κατά 3 θέσεις στην Παγκόσμια κατάταξη, και καταλαμβάνει πλέον την 46η θέση μεταξύ 64 οικονομιών.

Η βελτίωση αυτή προήλθε από τη βελτίωση του δείκτη της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά επτά (7) θέσεις το 2019 για δε το 2020 από τη βελτίωση του δείκτη της εγχώριας «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» κατά δεκατέσσερεις (14) θέσεις.

Συνολικά τη διετία 2019 – 2020 η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά δώδεκα (12) συνολικά θέσεις.

Κατά το 2020, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας τις ακόλουθες επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες:

– Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή δεύτερη θέση (52η).
– Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται και εφέτος στην 52η θέση.
– Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται βελτίωση κατά επτά (7) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 44η θέση, και τέλος,
– Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης σταθεροποίηση στην 39η θέση.

Με βάση τα στοιχεία του IMD η Ευρώπη μας δείχνει τις δυνατότητές της κατά τη διάρκεια της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης το 2020. Οι Ευρωπαϊκές οικονομίες που πρωτοπορούν χαρακτηρίζονται από:

– Επενδύσεις στην καινοτομία.
– Διαφοροποίηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, και,
– Κατάλληλες δημόσιες πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να επανέλθει στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η μεταποίηση και η βιομηχανία. Μόνον με σημαντικές επενδύσεις και με κατάλληλα προγράμματα υποβοήθησης της μεταποίησης για την αντιμετώπιση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, μπορούν να παραχθούν και να διατεθούν στην παγκόσμια αγορά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

– Περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών και εργοδοτικών εισφορών,
– Αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου με αυξημένα ποσοστά άμεσων ενισχύσεων, ειδικά για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια,
– Λειτουργικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία,
– Μείωση τελών και αναίτιων επιβαρύνσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,

θα πρέπει κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος να είναι μερικά μόνον από τα θέματα που θα βρεθούν στην προτεραιότητα του Κυβερνητικού έργου έως το τέλος του 2021, για την έμπρακτη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.