Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Ν. Καρδίτσας – Καταληκτική ημερομηνία υπβολής των δηλώσεων μετάταξης αγροτών

Καρδίτσα 28.01.22
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ».

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μετάταξης αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα, είναι η 30η Ιανουαρίου κάθε  έτους.

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4174/13, «…1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ…».

Για την αποκατάσταση της ηρεμίας των μελών μας ήρθαμε σε επαφή με τον Προϊστάμενο Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ο οποίος για λόγους τάξης επικοινώνησε αμέσως με την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, καθώς και με το Μητρώο της ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσε (συμφωνώντας επί της ουσίας μαζί μας) ότι:

Οι μετατάξεις των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το ανωτέρω περιγραφόμενο άρθρο 7 του ν.4174/2013

Η υποβολή γίνεται με το έντυπο Δ211 μέσα από «τα αιτήματα μου» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος        Γιώργος Παπαδημητρίου
Ο Αντιπρόεδρος    Κώστας Συρόπουλος
Ο Γ. Γραμματέας    Κώστας Λαμπρόπουλος
Η Ταμίας        Γεωργία Νταντάμη
Το Μέλος        Αποστολόπουλος Αλέξανδρος