Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τα αποτελέσματα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση τον Απρίλιο

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό ήταν κατά τον Απρίλιο 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 126.362, ενώ οι αποχωρήσεις σε 93.152 (49.433 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 43.719 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Απριλίου ήταν θετικό κατά 33.210 θέσεις εργασίας.

Στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 425.960 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 344.018 (176.426 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 167.592 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 81.942 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)

Απρίλιος 2021

Απρίλιος 2020

Διαφορά

Ιαν. – Απριλ. 2021

Ιαν. – Απριλ. 2020

Διαφορά

(1)

(2)

(1-2)

(3)

(4)

(3-4)

I. Προσλήψεις

126.362

48.555

77.807

425.960

512.791

-86.831

II. Αποχωρήσεις*

93.152

41.350

51.802

344.018

539.940

-195.922

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου

43.719

23.125

20.594

176.426

310.704

-134.278

Β. Οικειοθελείς αποχωρήσεις

49.433

18.225

31.208

167.592

229.236

-61.644

III. Ισοζύγιο (Ι-II)

33.210

7.205

26.005

81.942

-27.149

109.091

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση