Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τα πετρελαιοειδή διεύρυναν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 9μηνο αλλά και τον Σεπτέμβριο

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 8.332,7 εκατ. ευρώ (8.228,2 εκατ. δολάρια) έναντι 5.859,1 εκατ. ευρώ (6.876,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 42,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 999,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1003,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,0%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σεπτέμβριος 2022

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 67.854,5 εκατ. ευρώ (71.809,6 εκατ. δολάρια) έναντι 45.567,0 εκατ. ευρώ (54.294,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 48,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 10.642,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 10.559,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 .

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 40.554,3 εκατ. ευρώ (43.121,6 εκατ. δολάρια) έναντι 28.742,7 εκατ. ευρώ (34.468,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 41,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 4.992,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 4.986,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 27.300,2 εκατ. Ευρώ (28.688,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.824,3 εκατ. ευρώ (19.825,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 62,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.649,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41,1% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.572,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 40,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.726,2 εκατ. ευρώ (4.694,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.742,8 εκατ. ευρώ (4.418,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 456,1 εκατ. Ευρώ δηλαδή 17,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 461,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 3.606,5 εκατ. ευρώ (3.533,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.116,3 εκατ. ευρώ (2.457,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 70,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 543,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 542,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,2% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Source