Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» για το Σεπτέμβριο και το εννεάμηνο του 2022

17 Οκτωβρίου 2022

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης το Σεπτέμβριο και στο εννεάμηνο του 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ενώ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.997.674 (1.139.696 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 857.978 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας.

Το Σεπτέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 343.166 ενώ οι αποχωρήσεις σε 316.928 (131.312 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας.
 

(σε θέσεις εργασίας)

Σεπτέμβριος 2022
(1)
Σεπτέμβριος 2021
(2)
Διαφορά
(1 – 2)
Α’ Εννεάμηνο 2022
(3)
Α’ Εννεάμηνο 2021 (4) Διαφορά (3-4)
Ι. Προσλήψεις 343.166 303.900 39.266 2.261.137 1.769.457 491.680
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 316.928 284.173 32.755 1.997.674 1.484.600 513.074
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 185.616 153.281 32.335 1.139.696 775.863 363.833
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 131.312 130.892 420 857.978 708.737 149.241
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 26.238 19.727 6.511 263.463 284.857 -21.394

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Source