Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τηλεργασία, αναστολές, άδεια ειδικού σκοπού, σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση προσωπικού, άδεια για πραγματοποίηση τεστ covid, άδεια καραντίνας και γονέων με τέκνα που νοσούν

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου TAXHEAVEN

Με αφορμή τα όσα ανέφερε η Γενική Γραμματέας του υπ. Εργασίας κα Α. Στρατινάκη, κατά την εξειδίκευση των μέτρων για το απαγορευτικό που θα ισχύει για την Αττική από 11.2.2021 έως και 28.2.2021, σας παραθέτουμε τα μέτρα που ισχύουν και τις σχετικές διατάξεις σε ό,τι αφορά στην τηλεργασία, στις αναστολές, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ως προς την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στην εργασία τους, στην άδεια για πραγματοποίηση τεστ covid, στην άδεια καραντίνας και γονέων που έχουν τέκνα που νοσούν και στην άδεια ειδικού σκοπού.

► Όπως ανακοινώθηκε, θα δοθεί περίοδος χάριτος για την προαναγγελία στο ΠΣ Εργάνη των αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις 11.2.2021 έως και τις 14.2.2021, κυρίως για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που μεταβαίνουν από την περίοδο που χαρακτηριζόντουσαν ως πληττόμενες, στην περίοδο που θα είναι κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής.

Για τις επιχειρήσεις αυτές, που έχουν ήδη βάλει όλους τους εργαζόμενους ή μέρος αυτών, σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο και λόγω της προαναγγελίας δεν μπορούν να προβούν σε διορθώσεις, θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή ορθών επαναλήψεων των σχετικών δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη (κλειδώνοντας όμως τους εργαζόμενους που έχουν δηλωθεί κατά το πρώτο 10ήμερο χωρίς δυνατότητα μεταβολής) και την υποβολή δυο αυτοτελών δηλώσεων, μια για κάθε περίοδο (πληττόμενοι, κλειστοί).

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 4374/131/30.1.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021»:

«[…] 4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.
Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής. […]
».
 

Σημείωση κόμβου: Είναι λυπηρό να γίνεται αναφορά από επίσημα χείλη για περίοδο χάριτος για κάτι που αποφασίζεται εκτάκτως ανατρέποντας τον όποιον προγραμματισμό και επιπροσθέτως στο ισχνό χρονικό διάστημα της «χάριτος» να μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο! Πάλι εμείς οι λογιστές θα τρέχουμε ασθμαίνοντες να υποβάλουμε τις εν λόγω δηλώσεις, εργαζόμενοι κάτω από συνεχή πίεση και άγχος, ακόμη και αργίες ή Σαββατοκύριακα. Βέβαια, είμαστε συνηθισμένοι στις καταληκτικές ημερομηνίες που συμπίπτουν με αργίες, αφού ως φαίνεται οι υπηρεσιακοί παράγοντες θεωρούν λογικό να θεσπίζουν καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών είτε Σάββατο ή Κυριακή.

Εξακολουθεί να υφίσταται ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία»

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την παρ. 1 του 4690/2020“>ν. 4690/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 28.2.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.».

►  Υποχρέωση εφαρμογής τηλεργασίας

Δεν μεταβάλλεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 4012/111/27.1.2021 και μέχρι τις 28.2.2021, προβλέπεται προαναγγελία της τηλεργασίας στο ΠΣ Εργάνη και ειδικότερα:

«[…] 1. α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 28/02/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α’, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). […]».


►Δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021.
→ Σχετική απόφαση: 3813/102/27-01-2021
 

► Άδειες ειδικού σκοπού

Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού, λόγω του κλεισίματος των σχολείων (εκτός των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων).

Υπενθυμίζουμε πως για τις άδειες ειδικού σκοπού, υφίσταται η υποχρέωση υποβολής στο ΠΣ Εργάνη του «Εντύπου 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/11.03.2020)».

Το σχετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις άδειες ειδικού σκοπού:

→ Αρχικό πλαίσιο [12339/404/12.3.2020]
→ Ειδικές ρυθμίσεις και παράταση άδειας ειδικού σκοπού [26696/791/1.7.2020]
46621/1415/12.11.2020 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών – Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ’ οίκον περιορισμού του παιδιού

Προσαρμογή ωραρίου εργαζομένων ως προς τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης

Δεν μεταβάλλεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσαρμόζουν τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων (σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση), χωρίς υποχρέωση καταχώρησης της αλλαγής στο ΠΣ Εργάνη.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 4012/111/27.1.2021 και μέχρι τις 28.2.2021, προβλέπεται η υποχρεωτική προσαρμογή του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και ειδικότερα:

«[…] 2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Φεβρουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.[…]».
Συνεπώς για  το  χρονικό  διάστημα  εφαρμογής του  μέτρου δεν υφίσταται  υποχρέωση  του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τις συγκεκριμένες αλλαγές στο ωράριο.

Χορήγηση 3ωρης άδειας στους εργαζόμενους για την προαιρετική πραγματοποίηση τεστ covid και δυνατότητα για δωρεάν προληπτικά τεστ covid, 2 φορές το μήνα, στους εργαζομένους επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 20 άτομα προσωπικό

Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για τη δήλωση των εργαζομένων από τους εργοδότες και τη δήλωση επιθυμίας εξέτασης από τους εργαζομένους.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το 4764/2020“>ν.4764/2020:

«Εργαζόμενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί προς τον σκοπό αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του για τρεις (3) ώρες με άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Ο εργαζόμενος, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το μήνυμα (sms) που του έχει αποσταλεί από την αρμόδια αρχή, στο οποίο προσδιορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής (διεύθυνση του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραμματισμένου ελέγχου, καθώς και βεβαίωση πραγματοποίησής του. Το μήνυμα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόμενο από την αρμόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού μετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.»

► Χορήγηση άδειας καραντίνας 14 ημερών, με αναπλήρωση 1 ώρας ημερησίως των μισών εργάσιμων ωρών απουσίας

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την παρ. 1 του 4722/2020“>ν.4722/2020:

«1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:
α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 6), ή β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.
Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
».

► Χορήγηση ειδικής άδειας γονέων που έχουν παιδιά που νοσούν

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το 4722/2020“>ν.4722/2020:

«1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής. […]»