Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τηλεργασία στο δημόσιο: Η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το Προεδρικό Διάταγμα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Αρχή εξέτασε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 19 ν. 4807/2021 σχετικά με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα.

Η Αρχή υπογράμμισε αφενός ότι το υποβληθέν προσχέδιο Π. Δ/τος επαναλαμβάνει ρυθμίσεις του ν. 4807/2021 και του ΓΚΠΔ, χωρίς να εξειδικεύει ειδικότερα ρυθμιζόμενα ζητήματα.

Αφετέρου η Αρχή εφιστά την προσοχή στον καθορισμό του ρόλου του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προβλεπόμενη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα.

Ακολούθως, η Αρχή γνωμοδοτεί επί συγκεκριμένων άρθρων του υποβληθέντος προσχεδίου Π. Δ/τος.

Source