Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Την παράταση υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες ζητούν οι Δικαστικές Ενώσεις

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 8/2/2021

Προς
1) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για τον Έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
2) Την Πρόεδρο της Μονάδας Γ΄, Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κοιν: κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,

Κατόπιν του από 9.11.2020 αιτήματος των Δικαστικών Ενώσεων, με το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 παρατάθηκε μέχρι και τις 28.2.2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικών (με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιων για το έτος 2020 (χρήση 2019).

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Αρχής που χορηγήθηκαν στις Δικαστικές Ενώσεις, από τους 4.750 υπόχρεους δικαστικούς λειτουργούς δηλώσεις έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής μόλις οι 1.543. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία εξακολουθούν να υφίστανται και δεν αναμένεται να αρθούν αλλά αντιθέτως είναι σφόδρα πιθανό ότι θα διατηρηθούν πολύ μετά τις 28.2.2021, με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες από όλους τους υπόχρεους προς τούτο δικαστικούς λειτουργούς, οι Δικαστικές Ενώσεις υποβάλλουν αίτημα εκ νέου παράτασης της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι και τις 30.4.2021.

Με αισθήματα τιμής

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος της Επικρατείας

Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ.

Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ