Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τι ισχύει για τη συγχώνευση των ΔΟΥ Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης – Ποιές ημερομηνίες δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό

Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ 2022/27-10-2022 απόφασης, από 21.11.2022, της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1′ τάξεως και κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό έγγραφο:
α) οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στις 14.30 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 16, 17 και 18 Νοεμβρίου 2022, αντίστοιχα και
β) η Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τις ημερομηνίες μετάθεσης προθεσμιών, βλέπε 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source