Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ενδέκατο newsletter της έδρας Jean Monnet (Απρ.-Ιουν. 2021)

Περιεχόμενα

I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας Σαββαΐδου

II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Α.1. Προτάσεις Οδηγιών και άλλες ενέργειες
Α.2. Αποστολή προειδοποιητικών επιστολών και αιτιολογημένων γνωμών
Β. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γ. Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ε. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

III. Δράσεις του ΟΟΣΑ

IV. Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας Σαββαΐδου και της ερευνήτριας της έδρας κας Βασιλικής Αθανασάκη σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων tax flash)
Γ. Δημοσίευση άρθρων
Δ. Διοργάνωση συνεδρίων
Ε. Λοιπές Δράσεις
ΣΤ. Λοιπά Νέα

VI. Αρθρογραφία
Α. Ομιλίες και παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Α.1. Παρουσίαση Powerpoint της κας Γεωργίας Σταματέλου Γενικής Διευθύντριας, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών KPMG στην Ελλάδα, μέλους της Επιτροπής Φορολογίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ICC Ελλάς), με θέμα «Ειδικά καθεστώτα φορολόγησης για τα πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα», στο Webinar που διοργανώθηκε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ICC Ελλάς, υπό την επιστημονική αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, με χορηγό την εταιρεία KPMG, την Πέμπτη 13/5/2021 με θέμα “Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα”
Α.2. Παρουσίαση Powerpoint της κας Ασπασίας Μάλλιου, Δικηγόρου ΜΔΕ και Οικονομολόγου, Εταίρου της «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» και εκδότη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ, με θέμα «Η Εταιρεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ως αφορμή για περαιτέρω κινητοποίηση οικογενειακών επενδύσεων», στο Webinar που διοργανώθηκε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ICC Ελλάς, υπό την επιστημονική αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, με χορηγό την εταιρεία KPMG, την Πέμπτη 13/5/2021 με θέμα “Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα”

VΙI. Επισκόπηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α. Ελληνική αρθρογραφία
B. Ξενόγλωσση αρθρογραφία

Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας Σαββαΐδου
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

To δεύτερο τρίμηνο του 2021 σημαδεύτηκε ιδίως από τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός νέου σχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση των εταιριών εντός της Ένωσης με σκοπό την προσαρμογή των φορολογικών συστημάτων στις προτεραιότητες του 21ου αιώνα, από την έναρξη διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της χρήσης οντοτήτων «κελυφών» για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και από την έναρξη λειτουργίας του φορολογικού παρατηρητηρίου της Ε.Ε. για τον εντοπισμό μέσων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.
Περαιτέρω, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής κινήθηκε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιβολή ενός παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή, αλλά και η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας και την αλλαγή του συστήματος εντοπισμού επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων.
Πέρα από τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης
της φοροαποφυγής, σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν και για τα δημόσια οικονομικά της Ε.Ε. γενικότερα. Κατ’ αρχήν, δημοσιεύθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2022, ύψους 167,8 δισεκατ. ευρώ, ο οποίος θα είναι ενισχυμένος κατά 143,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Next Generation EU, ενώ παράλληλα δημοσιεύθηκε η έκθεση επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2020, η οποία εστίασε στην απόκριση της Ε.Ε. στην κρίση του κορωνοϊού.
Παράλληλα, το δεύτερο αυτό τρίμηνο του 2021 ήταν πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 30,5 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου θα εισρεύσουν στα ελληνικά ταμεία ποσά με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, με σκοπό την πραγματοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και τη διενέργεια μεγάλων επενδυτικών έργων. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων διάφορα μέτρα στήριξης, όπως για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, για την στήριξη των εταιριών παροχής υπηρεσιών εστίασης, καθώς και για τη στήριξη του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού.
Το τρίμηνο αυτό δημοσιεύθηκαν οι πολυαναμενόμενες αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. στις υποθέσεις Amazon και Enzie, αποσαφηνίζοντας σε μεγάλο βαθμό το πεδίο των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων.
Τέλος, να σημειωθεί και η έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την 1η Ιουνίου 2021, με σκοπό τη διενέργεια ποινικών ερευνών και διώξεων για εγκλήματα σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η απάτη στο Φ.Π.Α.

Καλή ανάγνωση,
Κατερίνα Σαββαΐδου

Δείτε το 8ο Newsletter από εδώ