Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο ενέκρινε νέες συστάσεις προς τα κράτη μέλη για τους περιορισμούς στα ταξίδια από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα επιδημιολογικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθεί ο περιορισμός των μη απαραίτητων ταξιδιών:

– όχι περισσότερα από 25 κρούσματα COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες
– σταθερή ή φθίνουσα τάση νέων περιστατικών  κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με τις προηγούμενες 14 ημέρες
– περισσότερες από 300 δοκιμές ανά 100.000 κατοίκους τις προηγούμενες 7 ημέρες, εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο ECDC
– όχι περισσότερο από 4% θετικά τέστ μεταξύ όλων των τεστ COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες 7 ημέρες, εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο ECDC
– τη φύση του ιού που υπάρχει σε μια χώρα, ιδίως εάν έχουν εντοπιστεί ανησυχητικές μεταλλάξεις του ιού

Επαναφορά περιορισμών

Όταν η επιδημιολογική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα και, ιδίως, όταν ανιχνεύεται υψηλή συχνότητα μεταλλάξεων  του ιού, οι περιορισμοί ταξιδιού για μη απαραίτητα ταξίδια μπορεί να επανεισαχθούν γρήγορα. Υπό τις ίδιες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίσουν προσωρινά τις κατηγορίες βασικών ταξιδιωτών. Ταξίδια δικαιολογημένα για επιτακτικούς λόγους θα πρέπει να παραμείνουν δυνατά.

Μέτρα για ταξιδιώτες

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τα άτομα που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή μη ουσιαστικό λόγο, με εξαίρεση τους μεταφορείς και τους μεθοριακούς εργαζομένους, να έχουν αρνητικό τεστ PCR το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτούν αυτο-απομόνωση, καραντίνα και ανίχνευση επαφής για περίοδο έως και 14 ημερών, καθώς και περαιτέρω δοκιμές COVID-19 όπως απαιτείται κατά την ίδια περίοδο. Καραντίνα και πρόσθετες δοκιμές κατά ή μετά την άφιξη θα πρέπει να επιβάλλονται ιδίως σε εκείνους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από τρίτη χώρα όπου έχει εντοπιστεί μια ανησυχητική μετάλλαξη του ιού.