Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το νέο εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων 2022 για φορολογικά θέματα από την ΑΑΔΕ


Με την απόφαση Δ. ΟΡΓ. Δ 1057266 ΕΞ 2022 κοινοποιείται το Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Ιουνίου 2022.

Στο Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για φορολογικά θέματα, για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Η ύλη των επιμέρους ενοτήτων του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), που αναφέρονται στους τίτλους αυτών, καθώς και από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και είναι ενημερωμένη μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της κάθε ενότητας, όπου, επίσης, αναγράφονται και τα τηλέφωνα, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ το Εγχειρίδιο:

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source