Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το νέο newsletter της έδρας Jean Monnet (Απρ.-Ιουν. 2022): Εξελίξεις στη φορολογική πολιτική της ΕΕ

I. Περιεχόμενα

I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας Σαββαΐδου
II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Β. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δ. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ε. Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF Financial Action Task Force)
ΣΤ. Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ Eurostat)
Ζ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
III. Δράσεις του ΟΟΣΑ
ΙV. Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α. Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαΐδου και της ερευνήτριας Βασιλικής Αθανασάκη και της συνεργάτιδος Γεωργίας Φουντουκίδου σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Β. Δημοσίευση φορολογικών νέων tax flash)
Γ. Δημοσίευση βιβλίων και άρθρων
Δ. Διοργάνωση συνεδρίων
V. Αρθρογραφία
A. Μελέτες, άρθρα και σχόλια αποφάσεων
Α. 1. Παρουσίαση του Θεόδωρου Φορτσάκη Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο Fiscal incentives and state aid compatibility, also in respect of harmful tax competition” στο Athens EU State Aid Conference 2022 Key Issues for Greece που διοργανώθηκε από το Centre of International and European Economic Law και την Hellenic Association for European Law και που διεξήχθη στις 23 6 2022
Α. 2. Παρουσίαση του κυρίου Ελευθέριου Ράντου, Δικηγόρου, Εταίρου στη Δικηγορική Εταιρεία Dryllerakis and Associates”, με τίτλο State Aid to the Maritime Sector The High Stake Debate on the Greek Fiscal Regime” στο Athens EU State Aid Conference 2022 Key Issues for Greece που διοργανώθηκε από το Centre of International and European Economic Law και την Hellenic Association for European Law και που διεξήχθη στις 23 6 2022
Α. 3. Παρουσίαση του κυρίου Βασίλειου Βύζα Leader of Tax Legal Business Unit PwC Greece, με τίτλο Fiscal State Aid Α Tool to Counter Corporate Tax Avoidance?” στο Athens EU State Aid Conference 2022 Key Issues for Greece που διοργανώθηκε από το Centre of International and European Economic Law και την Hellenic Association for European Law και που διεξήχθη στις 23 6 2022
Α. 4. Παρουσίαση της κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Κατόχου της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, με τίτλο State Aid and Tax Rulings” στο Athens EU State Aid Conference 2022 Key Issues for Greece που διοργανώθηκε από το Centre of International and European Economic Law και την Hellenic Association for European Law και που διεξήχθη στις 23 6 2022
VI. Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α. Ελληνική αρθρογραφία
Β. Ξενόγλωσση αρθρογραφία


I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας κας Κατερίνας Σαββαΐδου

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Το τρίμηνο αυτό υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση πρότασης για την τροποποίηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού με σκοπό την ευθυγράμμιση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027, ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών για το 2022 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Παράλληλα σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία έκπτωσης φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης που προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA), προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται και να καταστούν ανθεκτικότερες.

Βεβαίως, στο παρόν σημείωμα γίνεται αναφορά στην πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ αναφορικά με τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και ιδίως την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της βελγικής νομοθεσίας και ειδικότερα την θεσπιζόμενη από αυτήν υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης και ιδίως τους υπευθύνους για ηλεκτρονική πλατφόρμα καταλυμάτων να διαβιβάζουν στη φορολογική αρχή ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν τουριστικά καταλύματα (υπόθεση Airbnb Ireland).

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν και στον τομέα καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ειδικότερα, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διενεργεί επανεξέταση της Σύστασης 25 (R.25) σχετικά με τη διαφάνεια και την πραγματική ιδιοκτησία (ΟΠ) των νομικών ρυθμίσεων, ενώ οι νέοι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα θα διασφαλίσουν ότι οι πάροχοι προτού διαθέσουν τα κρυπτογραφικά στοιχεία στους δικαιούχους θα πρέπει να επαληθεύσουν ότι η πηγή του περιουσιακού στοιχείου δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Τέλος, σημαντική είναι και η παρακολούθηση τόσο από τον ΟΟΣΑ όσο και από την ΕΕ της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Σύμφωνα με σχετική Έκθεση του ΟΟΣΑ, οι χώρες του ΟΟΣΑ προχωρούν αργά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, καθώς παρά την πρόοδο που σημειώθηκε από την έγκριση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων της, οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν εκπληρώσει ή πλησιάζουν να επιτύχουν μόνο το ένα τέταρτο των στόχων για τους οποίους μπορούν να μετρηθούν οι επιδόσεις. Παράλληλα, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), δημοσίευσε την έκθεσή της για την παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, στο οποίο επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο για την επίτευξη των περισσότερων στόχων κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Καλή ανάγνωση και να είστε όλοι καλά
Κατερίνα Σαββαΐδου

Δείτε το 15ο Newsletter από εδώ

Source