Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το πανόραμα του ψηφιακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Την μεγαλύτερη έρευνα χρήσης τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας σε νοικοκυριά και ιδιώτες που διεξάχθηκε ποτέ στην Ελλάδα παρουσίασε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ. Οι αλλαγές στη χρήση της τεχνολογίας τα 2 τελευταία χρόνια είναι εμφανέστατες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.  Η πανδημία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού Δημοσίου επέφεραν σημαντική αύξηση στη χρήση των υπολογιστών, της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 4.778 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι το 85,5% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους. Σε σύγκριση με το 2012 καταγράφεται αύξηση 59,5% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• 8 στους 10 (83,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022.

Καταγράφηκε αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 98,5% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022.

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, κυριότερη δραστηριότητα είναι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες και αφορά τους 9 στους 10 (89,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022.

Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, την τελευταία διετία (Α΄ τρίμηνο 2020 – Α΄ τρίμηνο 2022) είναι αυτές που αφορούν σε θέματα υγείας, με πιο σημαντική εκείνη που αφορά στην πρόσβαση online στο ατομικό ιατρικό αρχείο, ακολουθούμενη από το κλείσιμο ραντεβού online με ιατρό

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την πραγματοποίηση, μέσω διαδικτύου, δραστηριοτήτων εκμάθησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Οι δραστηριότητες αυτές καταγράφουν μείωση κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2021, ενώ αύξηση είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2021 σε σχέση με το 2020 και του 2020 σε σύγκριση με το 2019.
• 48,6% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022, παρακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάριο / μάθημα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (για το σχολείο, Πανεπιστήμιο κ.λπ.),
• 41,6% παρακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάριο / μάθημα για επαγγελματικό λόγο ή για λόγο που σχετίζεται με την εργασία τους και,
• 19,5% παρακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάριο / μάθημα για προσωπικό λόγο (χόμπι κ.ά.).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με τον όρο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) χαρακτηρίζεται, γενικά, η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και κυρίως του διαδικτύου, στη δημόσια διοίκηση και, ειδικότερα, οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισάγουν.

Η επαφή και η αλληλεπίδραση των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές περιλαμβάνει τη χρήση ιστοτόπων ή εφαρμογών για τη λήψη πληροφοριών, την άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων στους ακόλουθους τομείς:

1. Οικογένεια – Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής.
2. Υγεία και πρόνοια – Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.
3. Εκπαίδευση – Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
4. Περιουσία και φορολογία – Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας και τη φορολογία.
5. Δικαιοσύνη – Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κ.ά.
6. Εργασία και ασφάλιση – Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση.
7. Επιχειρηματική δραστηριότητα – Υπηρεσίες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά.
8. Πολιτισμό, αθλητισμό και τουρισμό – Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.
9. Στράτευση – Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.
10. Γεωργία και κτηνοτροφία – Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για γεωργική, κτηνοτροφική παραγωγή.

Με την έρευνα καταγράφηκαν οι ενέργειες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά οι πολίτες στο πλαίσιο συναλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Περιλαμβάνονται συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικότεροι δείκτες που προέκυψαν παρατίθενται ακολούθως:

• Στον συνολικό πληθυσμό της Χώρας ηλικίας 16 – 74 ετών, περίπου 7 στους 10 (66,4%) έκαναν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, για προσωπικούς λόγους. Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών με εκείνα που είχαν συλλεγεί τη χρονική περίοδο Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021 (55,0%), καταγράφεται αύξηση 20,7%. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού της περιόδου Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021, δεν καταγράφονταν αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι ενέργειες που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως στην τρέχουσα έρευνα.

• Στον πληθυσμό ηλικίας 16 – 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, το ποσοστό όσων έκαναν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για προσωπικούς λόγους, ανέρχεται σε 79,0%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά του πληθυσμού, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, ανά ενέργεια που πραγματοποίησαν, παρουσιάζονται ακολούθως:

• 45,5% είχαν πρόσβαση σε προσωπικές τους πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες από δημόσιες υπηρεσίες και αρχές (π.χ. πληροφορίες για τη σύνταξή τους, την υγεία τους, την ασφάλισή τους, την εκπαίδευσή τους κ.ά.)

• 46,7% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες δημόσιων βάσεων δεδομένων ή μητρώων (π.χ. αρχεία Κτηματολογίου, δημόσιες βιβλιοθήκες, αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης αναρτημένες στο “Διαύγεια”, νόμους και αποφάσεις αναρτημένα στο Εθνικό Τυπογραφείο, ανοικτά δεδομένα στο data.gov.gr, δεδομένα εμβολιασμού στο emvolio.gov.gr κ.ά.)

• 60,0% έλαβαν γενικές πληροφορίες αναφορικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, ωράριο εργασίας, επιδόματα, δικαιώματα, νόμους, εμβολιασμό ή διενέργεια τεστ για Covid-19 κ.ά.
Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν πραγματοποίησε καμία από τις παραπάνω ενέργειες ανέρχεται σε 29,5%.

• 7 στους 10 (70,2%) «κατέβασαν» ή και εκτύπωσαν επίσημα έγγραφα ή και πρότυπα εγγράφων / φόρμες από ιστοσελίδες ή εφαρμογές δημόσιων υπηρεσιών και αρχών, για προσωπική χρήση. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ενέργεια αυτή αναφέρονται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, οι ληξιαρχικές πράξεις, η βεβαίωση εμβολιασμού ή πραγματοποίησης τεστ για Covid-19,
η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης / εξουσιοδότησης, η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, η έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου, η έκδοση απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου, η ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.

• 6 στους 10 (63,2%) έλαβαν στον προσωπικό τους λογαριασμό επίσημα έγγραφα (πληρωμή φόρου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου, βεβαίωση εμβολιασμού, αποτέλεσμα rapid test, ειδοποίηση και υπενθύμιση για ραντεβού εμβολιασμού, παραπεμπτικό συνταγογράφησης, αποτέλεσμα πανελλαδικών εξετάσεων κ.ά.) μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής.

Ως προσωπικός λογαριασμός θεωρείται το προσωπικό email, το ψηφιακό γραμματοκιβώτιο στη θυρίδα πολίτη (my.gov.gr) ή/και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (my.AADE.gr), το κινητό μέσω SMS που λαμβάνεται, αλλά και εφαρμογές στο κινητό, όπως το myhealth app.

Η επικοινωνία μέσω του προσωπικού λογαριασμού γίνεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο μέσω αποκλειστικού ιστότοπου των δημόσιων υπηρεσιών και αρχών (σύστημα, πύλη) ή μέσω εφαρμογής, και προαπαιτούμενο αποτελεί η αναγνώριση / ταυτοποίηση του χρήστη.

• 1 στους 2 (53,1%) έκλεισε ραντεβού με δημόσια υπηρεσία μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής, για προσωπική χρήση. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται ραντεβού με ΚΕΠ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Εφορία (ΑΑΔΕ), με ιατρό του ΕΣΥ σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Μονάδας Υγείας –συμπεριλαμβανομένου του ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, αποτελεί ίσως την πιο γνωστή και πιο χαρακτηριστική εξ αποστάσεως επικοινωνία των πολιτών με δημόσια υπηρεσία / αρχή.

• Περίπου 1 στους 10 (13,7%), ηλικίας 16 – 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022 υπέβαλαν, οι ίδιοι, online, τη φορολογική τους δήλωση

Ένας ακόμη δείκτης προκύπτει από το ποσοστό του πληθυσμού που υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών και αρχών. Τα παραδείγματα έχουν επιλεγεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες, υπηρεσίες οι οποίες σε ένα «ώριμο» σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εφικτές διαδικτυακά, και δεν χρειάζεται ο πολίτης να πηγαίνει στις εγκαταστάσεις των δημόσιων υπηρεσιών.

• 4 στους 10 (41,7%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο, πιστοποιητικό, επίδομα ή υπέβαλαν καταγγελία / παράπονο / ένσταση.

Συγκεκριμένα:

6 στους 10 (58,3%) από όσους δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό και δεν υπέβαλαν καταγγελία / παράπονο / ένσταση δεν το έκαναν επειδή δεν χρειάστηκε να υποβάλλουν αίτηση, καταγγελία κ.λπ. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν από όσους χρειάστηκε να υποβάλουν αίτηση,καταγγελία κ.λπ. και δεν υπέβαλαν είναι ότι:
− κάποιος άλλος (λογιστής, φίλος, συγγενής) υπέβαλε την αίτησή τους online (71,6%),
− δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες (23,0%),
− ανησυχούσαν για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων ή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας που θα έπρεπε να δώσουν (2,1%) και,
− δεν διέθεταν ηλεκτρονική υπογραφή ή ενεργή ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) (0,9%).

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες και για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όσοι έκαναν, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών και αρχών ή ακόμη «κατέβασαν» ή εκτύπωσαν επίσημα έγγραφα κ.λπ. Από αυτούς, 8 στους 10 (79,1%) δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ενώ από όσους αντιμετώπισαν πρόβλημα, 60,7% ανέφερε τεχνικό πρόβλημα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας / εφαρμογής, 33,7% δύσκολη χρήση ιστοσελίδας / εφαρμογής
(δεν ήταν φιλικές στο χρήστη / δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες χρήσης κ.λπ.), 7,0% πρόβλημα με τη χρήση της
ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 5,9% αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία
μέσω «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου ή tablet και 2,5% αδυναμία πληρωμής μέσω ιστοσελίδας / εφαρμογής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• 5 στους 10 (53,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό ένα έτος πριν (58,3%) καταγράφεται μείωση 8,7%, ενώ σε σχέση με το ποσοστό του Α΄ τριμήνου του 2020 (47,8%), δηλαδή, λίγο πριν την έναρξη των πρωτόγνωρων υγειονομικών συνθηκών στη Χώρα, καταγράφεται αύξηση 11,3% (Γράφημα 9).

• 3 στους 10 (29,7%) υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβουν κάποιο επίδομα ή για να συνταξιοδοτηθούν
• 3 στους 10 (28,5%) υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβουν επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό
• 1 στους 30 (3,2%) υπέβαλαν ηλεκτρονικά άλλη αίτηση ή καταγγελία παράπονο / ένσταση.
Υπέβαλαν ηλεκτρονικά άλλη αίτηση ή καταγγελία / παράπονο / ένσταση (π.χ. καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη, στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δήλωση κλοπής στην αστυνομία κ.ά.)
Υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβουν επίσημο έγγραφο ή πιστοποιητικό (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, συμφώνου συμβίωσης, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κ.ά.)
Υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβουν κάποιο επίδομα (θέρμανσης, ανεργίας, παιδιού, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπερηλίκων, γέννησης κ.ά.) ή για να συνταξιοδοτηθούν κ.λπ.
Αναφορικά με τα άτομα που αγόρασαν ή παρήγγειλαν μέσω διαδικτύου φυσικά προϊόντα (δηλαδή, προϊόντα που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή) κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022, για προσωπική χρήση
• 70,9% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών, αγόρασαν είδη ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ενδυμάτων), είδη υπόδησης και αξεσουάρ (τσάντες, κοσμήματα κ.ά.),
• 44,8% των ατόμων αγόρασαν φαγητό που διανέμεται (delivery) από εστιατόρια, αλυσίδες ταχυφαγείων, catering κ.λπ.,
• 33,3% των ατόμων αγόρασαν αθλητικά είδη, εξαιρουμένων των αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων που συμπεριλαμβάνονται στα είδη ένδυσης και υπόδησης,
• 31,2% των ατόμων αγόρασαν καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς ή υγείας και,
• 24,0% των ατόμων αγόρασαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ αυτών (εκτυπωτές, καλώδια, θήκες, ακουστικά κ.ά.).
Όσον αφορά σε προϊόντα που αγοράζονται σε ψηφιακή μορφή:
• 15,1% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίμηνο του 2022, αγόρασαν ταινίες ή σειρές, είτε ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming) είτε ως ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνεται,
• 7,2% των ατόμων αγόρασαν μουσική, είτε ως υπηρεσία μετάδοσης (streaming) είτε ως ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνεται,
• 5,8% των ατόμων αγόρασαν παιχνίδια για κινητά, tablet, Η/Υ ή κονσόλες παιχνιδιών,
• 5,4% των ατόμων αγόρασαν ηλεκτρονικά βιβλία, online εφημερίδες / περιοδικά.
Αναφορικά με τις υπηρεσίες που αγοράζονται περισσότερο:
• 26,8% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίμηνο του 2022, αγόρασαν εισιτήρια για πολιτιστικά γεγονότα ή αναψυχή (κινηματογράφο, θέατρο, συναυλίες κ.ά.),
• 25,9% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών αγόρασαν συνδρομές internet ή συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας,
• 17,2% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών αγόρασαν συνδρομή για ηλεκτροδότηση, ύδρευση, φυσικό αέριο κ.λπ.,
• 9,9% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών αγόρασαν εισιτήρια για αθλητικά γεγονότα.
Με την έρευνα καταγράφηκαν, επίσης, πληροφορίες αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών μεταφοράς / μετακίνησης και υπηρεσιών διαμονής, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από φυσικά πρόσωπα/ιδιώτες, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας. Οι αγορές των υπηρεσιών αυτών κατέγραψαν αύξηση κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα:
• 27,9% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίμηνο του 2022, αγόρασαν υπηρεσίες μεταφοράς / μετακίνησης από επιχειρήσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως ΚΤΕΛ, αστικές συγκοινωνίες, εταιρείες ταξί (συμπεριλαμβανομένης της UBER), αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες κ.λπ. Σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2021 (8,7%) καταγράφηκε αύξηση 220,7%.
• 1,4% των ατόμων αγόρασαν υπηρεσίες μεταφοράς / μετακίνησης από φυσικά πρόσωπα / ιδιώτες μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες ή εφαρμογές. Σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2021 (0,7%) καταγράφηκε αύξηση 100,0%.
• 16,9% των ατόμων αγόρασαν υπηρεσίες διαμονής (κατάλυμα) από επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2021 (5,0%) καταγράφηκε αύξηση 238,0%.
• 8,0% των ατόμων αγόρασαν υπηρεσίες διαμονής από φυσικά πρόσωπα / ιδιώτες μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες ή εφαρμογές, όπως Airbnb, Homeaway, ihaHolidays. Σε σύγκριση με το 2021 (2,2%) καταγράφεται αύξηση 263,6%.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)

Με την έρευνα συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση συσκευών και συστημάτων (π.χ. κλιματιστικά, φώτα, κάμερες, συστήματα ασφαλείας, «έξυπνα» ρολόγια, αυτοκίνητα) συνδεδεμένων στο διαδίκτυο ή και μεταξύ τους, προκειμένου, εξ αποστάσεως –από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο–, να μπορεί κάποιος να ελέγχει τη χρήση τους, να κάνει ρυθμίσεις κ.λπ.

• 1 στους 10 (13,6%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022, έχει χρησιμοποιήσει κάποια από τις προαναφερθείσες τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα. Ειδικότερα, ποσοστό 7,0% έχει χρησιμοποιήσει συσκευές και συστήματα για την ασφάλεια της κατοικίας
(συστήματα συναγερμού, ανιχνευτές καπνού, κάμερα ασφαλείας, κλειδαριές πόρτας κ.ά.), ποσοστό 7,0% οικιακές συσκευές όπως ηλεκτρική σκούπα, ρομπότ, φούρνο, καφετιέρα συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και ποσοστό 4,4% συσκευές ή συστήματα για την ενεργειακή διαχείριση της κατοικίας (θερμοστάτες, λαμπτήρες κ.ά.).
Σε σχέση με το 2020, καταγράφεται αύξηση 56,3% στο ποσοστό των ατόμων που έκαναν χρήση τέτοιου είδους συσκευών / συστημάτων.
• Το 86,4% όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια συνδεδεμένη στο διαδίκτυο συσκευή, γνωρίζουν για την ύπαρξή τους, ωστόσο, 6 στους 10 (60,7%) από αυτούς αναφέρει ότι δεν τις χρειάζεται και 3 στους 10 (27,5%) ότι δεν υπάρχει συμβατότητα με τις συσκευές / συστήματα που διαθέτουν. Υψηλό κόστος αναφέρει το 16,1% αυτών.
Τέλος, αναφέρεται ότι 9 στους 10 (91,0%) από όσους χρησιμοποίησαν κάποια από τις προαναφερθείσες τεχνολογικά προηγμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, συσκευές ή συστήματα δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η δυσκολία στη χρήση τους (ρύθμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, σύζευξη) (5,2%), η δυσκολία σύνδεσης της συσκευής στο διαδίκτυο και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης (3,6%) και τα προβλήματα ασφάλειας («χακάρισμα» συσκευής κ.λπ.) (1,0%).

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι πράσινες τεχνολογίες λειτουργούν ως ένας όρος «ομπρέλα» που συνδυάζει την περιβαλλοντική επιστήμη με την πρόληψη μελλοντικών κλιματικών ζημιών ανθρωπογενούς προέλευσης. Με την έρευνα συλλέγονται πληροφορίες αναφορικά με την υιοθέτηση από τους πολίτες «πράσινων» συνηθειών στην καθημερινότητα.

Συγκεκριμένα καταγράφεται η πρακτική που ακολουθείται όταν κάποιος θελήσει να αντικαταστήσει ή να αποσύρει μία συσκευή –κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή tablet, επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή– που δεν χρησιμοποιεί πλέον
• Το (21,3%) ηλικίας 16 – 74 ετών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022, άφησαν το κινητό ή «έξυπνο» τηλέφωνό τους στους ειδικούς χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών ή σε κατάστημα  πώλησης για ανακύκλωση.
• Το (19,8%) ηλικίας 16 – 74 ετών, άφησαν τον φορητό υπολογιστή ή το tablet τους στους ειδικούς χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών ή σε κατάστημα πώλησης για ανακύκλωση.
• Το (15,3%) ηλικίας 16 – 74 ετών, άφησαν τον επιτραπέζιο Η/Υ τους στους ειδικούς χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών ή σε κατάστημα πώλησης για ανακύκλωση.
Θέμα που, επίσης, σχετίζεται με τις «πράσινες» συνήθειες των πολιτών είναι και το τι θεωρεί κάποιος σημαντικό κατά την αγορά των προαναφερθεισών ηλεκτρονικών συσκευών.
• Το 36,9% των ατόμων ηλικίας 16 – 74 ετών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2022 και αγόρασαν κάποια από αυτές τις συσκευές, θεώρησαν σημαντικό, κατά την πιο πρόσφατη αγορά συσκευής (κινητού τηλεφώνου, laptop, tablet, επιτραπέζιου Η/Υ), τη μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης της συσκευής,
• το 31,5% την ενεργειακή απόδοση της συσκευής,
• το 25,2% τον οικολογικό σχεδιασμό της (συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού σχεδιασμού και της συσκευασίας) και,
• το 12,2% τη δυνατότητα που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή για ανακύκλωση της συσκευής.
Ωστόσο, το χαρακτηριστικό που θεωρήθηκε πιο σημαντικό κατά την αγορά ήταν η τιμή της συσκευής (87,9%) και τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η ταχύτητα (χρόνος απόκρισης) και η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου (hdd/ssd) ή η ταχύτητα επεξεργαστή (CPU) (75,0%).Source