Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το Συμβούλιο προσθέτει τη Ντομίνικα στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ και αφαιρεί τα Μπαρμπάντος

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τον αναθεωρημένο κατάλογο ΕΕ μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς, αποφασίζοντας να προσθέσει τη Ντομίνικα στον κατάλογο (Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων) και να αφαιρέσει τα Μπαρμπάντος από αυτόν τον κατάλογο.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δικαιοδοσίες παγκοσμίως που είτε δεν έχουν ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη φορολογική διακυβέρνηση είτε δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης. Αυτά τα κριτήρια σχετίζονται με τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που αποσκοπούν στην αποτροπή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.

Οι αλλαγές στη λίστα λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών (Παγκόσμιο Φόρουμ) όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Για τους σκοπούς του καταλόγου, η ΕΕ απαιτεί από τις δικαιοδοσίες να είναι τουλάχιστον «σε μεγάλο βαθμό συμμορφωμένες» με το διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος (EOIR).

Η Ντομίνικα συμπεριλήφθηκε στη λίστα της ΕΕ καθώς έλαβε βαθμολογία «μερικώς συμμορφούμενη» από το Παγκόσμιο Φόρουμ και δεν έχει ακόμη επιλύσει αυτό το ζήτημα.

Τα Μπαρμπάντος προστέθηκαν στη λίστα της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2020 αφού έλαβε βαθμολογία «μερικώς συμβατή» από το Παγκόσμιο Φόρουμ. Τώρα έλαβε συμπληρωματική αναθεώρηση από το Παγκόσμιο Φόρουμ και, ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε σε έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II των συμπερασμάτων του Συμβουλίου) εν αναμονή του αποτελέσματος αυτής της επανεξέτασης.

Άλλες ενημερώσεις

Το έγγραφο της τρέχουσας κατάστασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II των συμπερασμάτων προσδιορίζει τις δικαιοδοσίες που δεν συμμορφώνονται ακόμη με όλα τα διεθνή φορολογικά πρότυπα, αλλά έχουν δεσμευτεί επαρκώς για την εφαρμογή των αρχών φορολογικής διακυβέρνησης. Αυτό το έγγραφο έχει επίσης ενημερωθεί σήμερα ώστε να αντικατοπτρίζει διάφορες άλλες αλλαγές που ενέκρινε το Συμβούλιο.

Το Μαρόκο, η Ναμίμπια και η Αγία Λουκία έχουν αφαιρεθεί από το έγγραφο, καθώς εκπλήρωσαν όλες τις δεσμεύσεις τους. Η Τζαμάικα προστέθηκε καθώς δεσμεύτηκε να τροποποιήσει ή να καταργήσει το επιβλαβές φορολογικό καθεστώς της (καθεστώς ειδικής οικονομικής ζώνης) έως το τέλος του 2022.

Στην Αυστραλία και την Ιορδανία δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους έως ότου εκκρεμεί η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων από το φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές. Στις Μαλδίβες δόθηκαν τέσσερις επιπλέον μήνες για την επικύρωση της πολυμερούς σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αμοιβαία διοικητική βοήθεια.

Ζητήθηκε από την Τουρκία να επιλύσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία αναμένεται να δεσμευτεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο έως τις 31 Μαΐου 2021 για να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά την αυτόματη σχέση ανταλλαγής πληροφοριών με και τα 27 κράτη μέλη έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Ιστορικό

Ο κατάλογος της ΕΕ που δεν συνεργάστηκε για φορολογικούς σκοπούς καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Είναι μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία και στοχεύει να συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Οι δικαιοδοσίες αξιολογούνται βάσει ενός συνόλου κριτηρίων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο το 2016. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταβολής των κερδών. Η εργασία στη λίστα είναι μια δυναμική διαδικασία και έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές. Από το 2020, ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που προσδιορίζει τις δικαιοδοσίες που δεν συμμορφώνονται ακόμη με όλα τα διεθνή φορολογικά πρότυπα, αλλά έχουν δεσμευτεί επαρκώς για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών τους πολιτικών.

Μετά την ενημέρωση του Φεβρουαρίου 2021, υπάρχουν 12 δικαιοδοσίες στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών (Παράρτημα Ι): Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Ντομίνικα, Φίτζι, Γκουάμ, Παλάου, Παναμάς, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ και το Βανουάτου.

Επιπλέον, εννέα δικαιοδοσίες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για μεταρρύθμιση των φορολογικών πολιτικών τους και εμφανίζονται επί του παρόντος στο έγγραφο της ΕΕ (Παράρτημα II): Αυστραλία, Μπαρμπάντος, Μποτσουάνα, Εσουατίνι, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μαλδίβες, Ταϊλάνδη και Τουρκία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου καταρτίζονται από την ομάδα κώδικα συμπεριφοράς του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ.