Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το σχόλιο της Δευτέρας – Να λες, «δεν πειράζει», θα ‘ρθει η άσπρη μέρα και για μας

Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄τάξης
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

Λευκό πέπλο χιονιού σκέπασε τις
περιοχές της Ελλάδας όπου ακόμα και στα
μεγάλα αστικά κέντρα οι κάτοικοι απόλαυσαν ύστερα από πολλά χρόνια
το φαινόμενο του χιονιά. Κι εκεί που
κυριαρχούσε μια περίεργη για την εποχή
καλοκαιρία, κι εκεί που με τίποτε δεν φαινόταν
ότι θα αλλάξει άρδην ο καιρός, να λοιπόν που
επιτέλους είδαμε άσπρη ήμερα με το
χιόνι να αλλάζει τη διάθεσή μας, να μας
κάνει χαρούμενους, μέσα σ’ αυτή την πλήξη
της καθημερινότητας που ζούμε. 

Πριν ξεκινήσω την ανασκόπηση της
εβδομάδας που πέρασε θυμάμαι ένα παλιό
τραγούδι από το μακρινό 1966, που έγραψε ο Νίκος
Γκάτσος
, συνέθεσε μουσικά ο Σταύρος
Ξαρχάκος
 και που ερμήνευσε με
επιτυχία ο μεγάλος μας καλλιτέχνης, Γρηγόρης
Μπιθικώτσης
. Πρόκειται για ένα
τραγούδι μελαγχολικό που όμως κλείνει με
μια αισιόδοξη νότα: «Θα ‘ρθει η άσπρη μέρα
και για μας
»!

«Θα γυρίσω λυπημένη Παναγιά.
Έχε γεια, μην κλαις το μαράζι,
μάθε φυλακτό να μην κρεμάς.
Να λες, «δεν πειράζει»,
θα ‘ρθει η άσπρη μέρα και για μας»!

Προχωρώ στην ανασκόπηση της
εβδομάδας που πέρασε κατά ημερομηνία με τα
σημαντικότερα θέματα που μας απασχόλησαν.

 • Δευτέρα 15.02.2021


  Μέτρα για covid -19

  Το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου με Εργόσημο»

  Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Για επιχειρήσεις με απώλεια τζίρου ολόκληρου του πρώτου τριμήνου

  6978/174/15.2.2021 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις (Γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία – Χορήγηση της άδειας έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης )

  Ειδήσεις

  Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 3/2021 έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. Αφορά οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (οδηγία 77/799/ΕΟΚ). Αυτή αντικαταστάθηκε από την ισχύουσα οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2011/16/ΕΕ – DAC), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2013 και έκτοτε τροποποιήθηκε 5 φορές.  

  Τα βασικά σημεία είναι:

  -Αυτό́ματη ανταλλαγή πληροφοριών AEOI),με χρήση προκαθορισμένων μορφοτύπων και σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
  -Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος(EOIR) για έναν ή περισσότερους φορολογούμενους
  -Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όταν μια χώρα κρίνει πως ενδιαφέρει μια άλλη

  Όπως είναι γνωστό με το Άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α’ 227/18.11.2020) δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ΠΟΘΕΣ ΕΣΧΕΣ μέχρι τις 28/2/2021 σύμφωνα με αίτηση της ΠΟΦΕΕ ζητείται η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, τουλάχιστον, μέχρι τις 17/5/2021.

  Την Δευτέρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων έως 24/03/2021 για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Αφορά επιχορήγηση έως 5.000€ για software/hardware και έως 1.500€ για αναβάθμιση του eshop.

  Α 17290 ΕΞ 2021 Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αρχικά θα πρέπει να εγγραφούν (από 15/02/2021) στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών ώστε μαζί με την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης να κατατίθεται από την εταιρεία μελέτη βιωσιμότητας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

  Κατατέθηκε η τροπολογία στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε η προβλέπει ότι για το μήνα Μάρτιο 2021 — όπως και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο —  θα υπάρχει πλήρης απαλλαγή (100%) των επαγγελματικών μισθωμάτων ή απαλλαγή 40% για επιχειρήσεις οι ΚΑΔ των οποίων θα καθοριστούν με απόφαση.  Επίσης με την νέα τροπολογία μεταξύ άλλων επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά οι υποχρεώσεις και τα πιστοποιητικά για έναρξη επαγγέλματος πιστοποιημένου εκτιμητή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.[Δείτε σχετικά θέματα για τον νόμο πιο κάτω]


  Εργατικά

  S.O.S. 6978/174/15.2.2021 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις. ( Αφορά γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία με προτεραιότητα στις αιτήσεις των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.)

  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ. 2783/2021 Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197) Αφορά Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ – Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

  Με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών απονομής συντάξεων κατατέθηκε τροπολογία ώστε όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα εισόδημα μέχρι την απονομή, αρχικά, της προσωρινής και τελικά  της οριστικής σύνταξης. Μάλιστα, Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το ποσό της προκαταβολής αφενός με γρήγορες, εν πολλοίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφετέρου αναδρομικά από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης.


  Άρθρα

  Του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου
  Ανάλυση της περίπτωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) που δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστο προσωπικό και την παροχή εργασίας προς τους πελάτες την πραγματοποιούν οι μέτοχοι/εταίροι.

  S.O.S. Του Γιαννόπουλου Παναγιώτη Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
  Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών – Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας τους βάσει του ν. 4601/2019. Η αποτίμηση μπορεί να γίνει είτε στις ανακτήσιμες λογιστικές αξίες (όχι σε εσφαλμένες λογιστικές αξίες), είτε στις εύλογες αξίες τους βάσει του εφαρμοζόμενου λογιστικού πλαισίου, κατά την κρίση της διοίκησης της μετατρεπόμενης οντότητας.

  Επισημάνσεις

  S.O.S.  Δείτε αναλυτικά τις προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων λόγω covid. (αναλυτικά διαστήματα, Κ.Α.Δ., αποφάσεις, εγκύκλιοι). Αναστολές για τον Μάρτιο και μέτρα στήριξης σε καλλιτέχνες και τουριστικά καταλύματα.

  Εγκύκλιοι/αποφάσεις

  Ε 2041/2021 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη καταλογισμού και λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος ανηλίκου που έχει τελέσει λαθρεμπορία.  Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μπορούν να ληφθούν μόνο σε βάρος της περιουσίας του ανήλικου παραβάτη, εφόσον διαθέτει ατομική περιουσία, ακόμη και μετά από την ενηλικίωσή του, μέχρι τη συμπλήρωση της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για είσπραξη

  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ. 2783/2021 Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197)
  Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ – Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του

  Ε.2040/2021 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στα κυλικεία και τα μαγειρεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Τρίτη 16.02.2021

  Εργατικά 

  Ανακοινώθηκε από τον ΕΔΟΕΑΠ πως σύμφωνα με την 51083/2612/11.12.2020 η απεικόνιση στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών της ασφάλισης δώρου Χριστουγέννων για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας. Πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια κατάσταση αποδοχών και η αναλογία Δ/Χ/2020 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

  Σύμφωνα με το Κέντρο πληροφόρησης εργαζομένων  και ανέργων ΚΕΠΑΕ/ΓΣΕΕ την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

  Με την απόφαση 6995/231/15-02-2021 καθορίζονται τα μέτρα στήριξης στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων ( στο κλάδο τουρισμού ) που δικαιούνται αποζημιώσεις ειδικού σκοπού. 534€/μήνα για Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

  Άρθρα

  Οι ψηφιακοί μετανάστες εργάζονται ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι ενώ η χώρα μας με βάση την ελκυστικότητα καταλαμβάνει την 50η (από τις 85 χώρες) θέση ως προς την φιλοξενία των ψηφιακών μεταναστών. Διαβάστε από πλευράς φορολογικής αντιμετώπισης το άρθρο Φορολογική αντιμετώπιση των Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων) του οικονομολόγου Νασόπουλου Αντώνη.

  ΣΤΕ

  S.O.S. ΣτΕ 651/2020 ΣΑΔΦ Ελλάδος Κύπρου – Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους ( σε ημεδαπή και αλλοδαπή ). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, ο (κυπριακός) φόρος ο καταβλητέος σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της Κύπρου σε σχέση με εισόδημα προερχόμενο από πηγή στην Κύπρο, «παρέχεται ως πίστωση», δηλαδή αφαιρείται από τον (ελληνικό) φόρο τον καταβλητέο επί του αυτού εισοδήματος στην ημεδαπή της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

  Ειδήσεις

  Αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας προς τον Υπ. Οικονομικών για εξαίρεση των δικηγόρων που εντάχθηκαν στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 και 5 από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών μη πτώχευσης καθώς εκ του νόμου δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα δηλαδή δεν έχουν την ικανότητα πτώχευσης.

  Με σκοπό την αντιμετώπιση της διόγκωσης του αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την καθυστέρηση διεκπεραίωσης τους αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία και κοινωνική πρόνοια προτάθηκαν διατάξεις μιας νέας τροπολογίας στο υπό ψήφιση εργασιακό νομοσχέδιο.

  Εγκύκλιοι/αποφάσεις

  16912/9-2-2021 Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016, του έτους 2019
  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» έτους 2019 – Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς

  6926/16.2.2021 Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την 17.2.2021

 • Τετάρτη 17.02.2021

  Ειδήσεις

  Ως προς τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης πως στο μέτρο των παγίων δαπανών, θα αφαιρεθούν όλες οι ενισχύσεις που κάποιες επιχειρήσεις έχουν λάβει και έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώπους ανεξαρτήτως μεγέθους που πράγματι έχουν πληγεί σημαντικά. Ως προς την καταβολή της επιστρεπτέας προκαταβολής (5ου κύκλου) πιστώθηκαν 161,6 εκατ. ευρώ 11.707 δικαιούχων. 

  Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2017-2020 σε έως 72 δόσεις – Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο διαφήμισης έως 31/12/2022. Ενσωματώνοντας τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία υπάρχουν πλέον με το νέο νομοσχέδιο προδιαγραφές για τις διαφημίσεις που προβάλλονται στις πλατφόρμες internet ώστε οι πάροχοι οφείλουν να εφαρμόζουν για να μην εκθέτουν τα παιδιά σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που τα βλάπτει ηθικά, ψυχικά ή σωματικά.  Επίσης ενσωματώνει δέσμη μέτρων στήριξης των ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε πρόγραμμα και εξοπλισμό με μείωση της ετήσιας δόσης της άδειας για το έτος 2020, με δυνατότητα τετραετή προθεσμία  παραγραφής για παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις από το ΕΣΡ και απαλλαγή από το φόρο διαφήμισης μέχρι το 31/12/2022.

  Κατά 41,6 δις μειώθηκε ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας το 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας για το 2020 – Στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και για το Δεκέμβριο και το 4ο τρίμηνο του 2020

  Έρχεται τρίμηνη παράταση για τις οφειλές από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019
  Αφορά 800.349 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ

  ΔΕΔ

  ΔΕΔ Θ 738/2020 Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης περί άτυπης δωρεάς είναι η αληθής απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον δωρεοδόχο. Έγινε αποδεκτή η προσφυγή καθώς ο σκοπός της μεταφοράς του εν λόγω χρηματικού ποσού δεν φέρει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της άτυπης δωρεάς, δεν επήλθε επαύξηση της περιουσίας της αλλά το υπό κρίση χρηματικό ποσό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας. Επομένως σκοπός δεν ήταν η αποξένωση της θυγατέρας της από τα περιουσιακά της στοιχεία, με αποτέλεσμα την μείωση της ατομικής περιουσίας της και την ταυτόχρονη αύξηση της προσφεύγουσας αλλά η ορθολογική και αποτελεσματική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας.

  ΔΕΔ Α 143/2021 Αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου η οποία κρίθηκε ότι αποτελεί αντιπαροχή για παράδοση έργου και είναι υπαγόμενη σε ΦΠΑ. Έχουμε την απόρριψη της προσφυγής καθώς σύμφωνα με την Ε.2099/2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με τις χρεώσεις που επιρρίπτονται στους πελάτες φυσικού αερίου από επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με την οποία, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές επιβάλλονται από υποκείμενο στο φόρο που δεν προβαίνει στην παράδοση του αγαθού, (οπότε δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της παράδοσης του φυσικού αερίου), και πάλι υπάγονται σε ΦΠΑ.

  Εγκύκλιοι/αποφάσεις

  Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/2021 Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Έχουν ενσωματωθεί τα ακόλουθα παράβολα:

  α. Παράβολο για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών επί προϊόντων καπνού ανά προϊόν και κωδικό (product-id).
  β. Παράβολο για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών επί ηλεκτρονικών τσιγάρων ανά προϊόν και κωδικό (product-id).

  Η υποχρέωση πληρωμής των παραβόλων αξίας πενήντα ευρώ (50 €) βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, είτε τους εισαγωγείς κάθε προϊόντος και σε κάθε περίπτωση δύναται να διενεργηθεί και μέσω συνεργαζόμενου αντιπροσώπου ή φορέα. Τίθεται προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη γνωστοποίηση του παρόντος στους υπόχρεους για όσα προϊόντα ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση κάθε καινούριου προϊόντος εφεξής

  S.O.S. Α.1029/2021
  Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας όπως αναφέρονται στην απόφαση Α.1029/2021

  Εργατικά/ασφαλιστικά

  Με το έγγραφο Α.Π.53270/2021 του ΕΦΚΑ προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και η απεικόνιση της ασφάλισης του δώρου Χριστουγέννων 2020 για εργαζομένους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντες στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο τύπος αποδοχών 116 δεν δέχεται ημέρες εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους λειτουργούν προσθετικά όσο αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ( πλαφόν 6.500€).
  (Σημείωση: Το έγγραφο 53270/2021 επανακοινοποιήθηκε με το έγγραφο 58522/17.02.2021)

  S.O.S. 58522/17.2.2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

  S.O.S. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για ορισμένες πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ (δείτε τη σχετική είδηση)

 • Πέμπτη 18.02.2021


  Ειδήσεις

  ΟΕΕ: Πρόσβαση για τους λογιστές – φοροτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος του ΟΕΕ αναφέρει πως λόγω της πανδημίας και της συνεχούς θεσμοθέτησης νέων μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είναι επιτακτική ανάγκη η επικοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις η μετάβασή τους στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (ΔΟΥ, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ κ.α.)

  Γερμανία – Ηλεκτρονική τιμολόγηση αλά Ιταλικά. Τα τιμολόγια B2G είναι υποχρεωτικά στη Γερμανία από τις 27 Νοεμβρίου 2020. Όπως και στην Ιταλία έτσι και στην Γερμανία η επιβολή υποχρεωτικών τιμολογίων B2B ή B2C απαιτεί σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόκλιση από τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με το ΦΠΑ

  S.O.S.OAEΔapp: Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets. Στόχος η πλήρης ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ μέχρι το 2022.

  Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Αναλυτικά στοιχεία για τους πέντε πρώτους κύκλους της – 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 μοναδιαίους ΑΦΜ

  Παράταση και επέκταση για το πρόγραμμα Ηρακλής – Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  Ομιλία του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

  S.O.S.Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας προστατευόμενων (εμμέσων) μελών»

  Διαθέσιμη από σήμερα μέσω του gov.gr η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19

  Α. Γεωργιάδης: Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την εστίαση
  Απάντηση στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση για τα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου εστίασης λόγω της πανδημίας.

  Στην ηλεκτρονική ανάρτηση του συνόλου των μισθωτηρίων στο TaxisNet για τους αγρότες προσανατολίζεται το ΥπΑΑΤ – Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλούμενες εκτάσεις
  Επιπλέον αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου από φέτος – Σ. Λιβανός: Διαφάνεια και έλεγχοι στο Εθνικό Απόθεμα

  Εργατικά

  S.O.S.Από σήμερα έως 26 Φεβρουαρίου η υποβολή δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ από επιχειρήσεις του πολιτισμού
  Οικονομική ενίσχυση σε θέατρα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα, συναυλιακούς χώρους και χώρους παραστάσεων – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού θέατρα – Μουσικές σκηνές – Χοροθέατρα – Συναυλιακοί χώροι – Χώροι παραστάσεων

  S.O.S.Δώρο Πάσχα: Λογιστικές εγγραφές επιδότησης

  S.O.S.Ναυτικοί – Αποζημίωση ειδικού σκοπού και επίδομα ανεργίας: Μέσα στο πρώτο 10ημερο του Μαρτίου η καταβολή
  Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση προκειμένου εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου να πιστωθούν στους ναυτικούς τα οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για το τελευταίο τρίμηνο 2020 καθώς και το επίδομα ανεργίας για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ύψους 1,3εκ. και 630,000 ευρώ αντίστοιχα.

  Επισημάνσεις

  S.O.S.  Τέλος επιτηδεύματος. Δεν επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Λογιστικά είναι έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Για παράδειγμα, το τέλος της χρήσης 2015, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πίστωση υποχρέωσης, η οποία θα κλείσει με την πληρωμή του. Βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται. Στο φορολογικό έτος 2020, δεν υπάρχει γενική εξαίρεση των Αγροτών από το «Τέλος Επιτηδεύματος» (ανέρχεται σε 650 ευρώ ετησίως) ενώ στο φορολογικό έτος 2019 υπήρχε η εξαίρεση.

  ΣΤΕ

  ΣτΕ 1577/2020 Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών – Στοιχεία έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος – Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Απόρριψη του αιτήματος

  Φορολογικές αποφάσεις

  S.O.S. Α.1027/2021 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77), καθώς και τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ίδιου νόμου για τις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee), οι οποίες προστέθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201). Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 γίνεται χειρόγραφα αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά και γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 ΚΦΔ. Εξαιρετικά οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2020 υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις μέχρι την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2021, η οποία προβλέπεται για τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας στις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του ν. 27/1975.

  281/41956/2021 Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης και υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στις κτηνιατρικές κλινικές, στα κτηνιατρεία και στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας αυτών. Μεταξύ άλλων κριτήρια είναι το μέγεθος της επιχείρησης όπως προκύπτει από τον ετήσιο κύκλο εργασιών της προυγούμενης χρήσης, από το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου, η διάρκεια των παραβάσεων, η επανάληψη της, ο βαθμός συνεργασίας και συμμόρφωσης με τις συστάσεις της αρμόδιας αρχής

  ΔΕΕ

  ΔΕΕ – Εγγύηση δανείων για τη στήριξη, στο πλαίσιο της πανδημίας των αεροπορικών εταιριών

  ΔΕΕ – Αναστολή καταβολής φόρων των αεροπορικών εταιριών στο πλαίσιο της πανδημίας

  Εγκύκλιοι/αποφάσεις

  Γ.Π. Β1β.Β2β.οικ.7416/2021 Μέθοδος υπολογισμού και εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το έτος 2020

 • Παρασκευή 19.02.2021

  Άρθρα 

  Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος – Φορολογία και e-αποδείξεις – Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) της συναδέλφου Εύας Λιλιοπούλου (εξαιρέσεις στους αγρότες του ειδικού από το τέλος επιτηδεύματος). Αν, δεν δοθεί και για το φορολογικό έτος 2020, καθολική εξαίρεση, αρκετοί αγρότες, θα πρέπει να καταβάλουν το «τέλος επιτηδεύματος».

  Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών (του Φώτη Τσιατούρα)

  ΣΤΕ & Σ.ΛΟ.Τ.

  ΣτΕ 156/2020 Υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών, βιοτεχνών εμπόρων και άλλων που δραστηριοποιούνται σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων. Το πληθυσμιακό αυτό όριο των 1.000 κατοίκων αναφέρεται στον μόνιμο πληθυσμό της κρίσιμης απογραφής του 2001 και όχι στον πραγματικό πληθυσμό (ΣτΕ 2750/2018).

  S.O.S. ΣτΕ 1245/2020 Συμπληρωματικά στοιχεία – Καταθέσεις στην αλλοδαπή που γνωστοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο – Δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης – Το διοικητικό δικαστήριο δεν εξετάζει αυτεπαγγέλτως ζητήματα παραβίασης του ΔΣΑΠΔ – Απορρίπτει την αίτηση

  S.O.S. ΣΛΟΤ 2106/2020 Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων. Η επιχείρηση λογιστικοποιεί την μισθοδοτική κατάσταση του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, στα συνολικά της ποσά και καταβάλλει στο ακέραιο τα οφειλόμενα, τόσο προς τους εργαζόμενους, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ).

  ΣΛΟΤ 1074/2020 Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων μίσθωσης κινητού εξοπλισμού. Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για το εισπρακτέο από τον Ο.Τ.Α. ποσό μισθώματος και ότι καθόρισε η ίδια τους όρους της υπομίσθωσης. Επομένως, έχει αναλάβει τους ουσιώδεις κινδύνους και ωφέλειες από τη μίσθωση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά συνέπεια λειτουργεί ως εντολέας και θα πρέπει να παρουσιάζει στον ισολογισμό απαίτηση και υποχρέωση και στην κατάσταση αποτελεσμάτων έσοδα και έξοδα από τόκους.

  ΣΛΟΤ 2431/2020 Μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει εκτελωνισμό για πελάτη. Το έσοδο από την συναλλαγή είναι προμήθεια και πρέπει να εμφανίζεται διακεκριμένα στο τιμολόγιο, οπότε το συγκεκριμένο παραστατικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εκκαθάριση».

  Ειδήσεις

  Με σκοπό την διαφάνεια και τον έλεγχο στο εθνικό απόθεμα θα υπάρξει στους παραγωγούς αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου με υποχρεωτικά αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλούμενες εκτάσεις και ηλεκτρονική ανάρτηση του συνόλου των μισθωτηρίων στο taxis. 

  Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση προκειμένου εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου να πιστωθούν στους ναυτικούς τα οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για το τελευταίο τρίμηνο 2020 καθώς και το επίδομα ανεργίας για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ύψους 1,3εκ. και 630,000 ευρώ αντίστοιχα.

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας προστατευόμενων (εμμέσων) μελών. Δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία και απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους/συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν – “συνδέσουν” έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

  S.O.S. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση των λογιστών χωρίς ραντεβού από τις Δ.Ο.Υ.

 • Σαββάτο 20.02.2021

  Επισημάνσεις

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4778/2021 Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις που αφορούν:
  -το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ
  -τη χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
  -επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και για το μήνα Μάρτιο
  -διατάξεις για την προκαταβολή σύνταξης
  -μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
  -οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  -παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τον Μάρτιο
  -παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας
  -παράταση οικονομικής ενίσχυσης των καλλιτεχνών
  -έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
  -παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών-Ρύθμιση τμηματικής καταβολής

  S.O.S. Μεταξύ άλλων προβλέπονται κίνητρα για την δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Στις εταιρείες αυτές μετέχουν μέλη της οικογένειας (που δεν μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε αυτές), νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να εισπράττονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος και γενικότερα η εταιρεία να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  Προσωπικό στην Ελλάδα >= από 5 άτομα
  Λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα >= 1.000.000€
  Ακαθάριστα έσοδα εταιρείας = Έξοδα + Αποσβέσεις – φόρος εισοδήματος Χ ποσοστό κέρδους ( 7%  – παρ.1 του άρθρου 58.)
  Φορολογητέο εισόδημα εταιρείας = Έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους
  Αναλυτικά δείτε  όλα τα θέματα στο άρθρο του κόμβου
  :
   
  S.O.S. Αναλυτικά οι φορολογικές και εργασιακές διατάξεις του νόμου 4778/2021

  Θέματα covid

  Επέκταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων εργοδοτών ορισμένων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ
  Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, (ήτοι στις 19.2.2021)κατά ένα μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05-11-2020 έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης 6789/309/2021  [Η απόφαση 6789/309/15.2.2021 Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. ]

  ➤ Μεγάλη απορία που λύθηκε : Πού θα υποβάλουμε τα δικαιολογητικά για τις επιστρεπτέες προκαταβολές;
  Απάντηση Στην πλατφόρμα  myBusinessSupport
  Δεύτερη απορία: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν;
  Απάντηση : Για τις εεπιστρεπτές προκαταβολές 1,2,3,4,5 η υποβολή θα γίνει μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

  Αυτά προβλέπουν οι παρακάτω αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ από Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο:

  ΓΔΟΥ 173/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), όπως ισχύει.

  ΓΔΟΥ 174/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.

  ΓΔΟΥ 171/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), όπως ισχύει.

  ΓΔΟΥ 172/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), όπως ισχύει.

  ΓΔΟΥ 175/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236), όπως ισχύει.

  Νέες αποφάσεις για τα μέτρα

  Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/20.2.2021 Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  Δ1α/ΓΠ.οικ.10969/19.2.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

  Ειδήσεις

  Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επιστρεπτέα 6, ωστόσο αναμένουμε απόφαση καθώς : Χ. Σταϊκούρας: Παράταση 2 ημερών για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6

  Χ. Σταϊκούρας: Θα αξιολογήσουμε την παράταση με δεδομένο ότι η αγορά είναι κλειστή. Μάλλον πρέπει να δοθεί παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες των myData.

 • Καλή συνέχεια….