Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το σχόλιο της Δευτέρας – Όσο ανθρώπινο είναι να λυγίζεις, άλλο τόσο υπέροχο είναι να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός


Πρόλογος

Όσο ανθρώπινο είναι να λυγίζεις, άλλο τόσο υπέροχο είναι να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις. Αυτός ο αγώνας είναι αέναος, σκληρός, το σφυροκόπημα μεγάλο, όμως για να πάρεις δύναμη πρέπει να δεις όλα εκείνα που σου κρύβουν το μυαλό και οι φόβοι σου. Δεν είναι η μάχη που κάποιες φορές ίσως να σε φοβίζει, αλλά τα ανίσχυρα θέλω σου. Στο διάβα αυτής της δοκιμασίας θα συναντήσεις πολλά, ωστόσο μην προσπαθείς να αντιμετωπίσεις την αδικία γύρω σου με τη λογική και τα επιχειρήματα. Καθώς πορεύεσαι μπορεί για κάποια διαστήματα ο πόνος να πλημμυρίσει τη ψυχή σου, όμως αυτός ο πόνος είναι που γεννά την υπομονή. Η καρτερία θα κάμψει τον πόνο, θα γίνει βάλσαμο στις πληγές, δίνοντας ταυτόχρονα ενέσεις ανακούφισης στη ψυχή σου που θα χει μάθει πλέον να χαμογελά μπροστά στα δύσκολα.

Θα βρεθείς αντιμέτωπος και με τα λάθη σου, θα τα αναγνωρίσεις όταν κάνεις την αυτοκριτική σου και τότε δεν πρέπει να αρνηθείς τη συγγνώμη σε όσους στενοχώρησες ή πίκρανες. Και κάπως έτσι μέσω αυτής τη πάλης θα έρθει η στιγμή που θα κοιτάξεις κατάματα την αλήθεια. Και τότε θα καταλάβεις το αληθινό νόημα της βιοτής που κρύβεται στα μικρά κι απλά πράγματα, στην αγάπη και στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Αυτός είναι εν τέλει ο σκοπός. Τι είναι άλλωστε η ζωή; Ένα παιχνίδι είναι που, αφού ξέρεις το σκοπό του πρέπει να το χαρείς, να το ζήσεις, να το ευχαριστηθείς και έτσι στο τέλος θα είσαι ο νικητής του αγώνα.

 Παρουσιάζω τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που μας πέρασε ανά αντικείμενο

 
Επί του πιεστηρίου

→  ΓΔΟΥ 420/24.4.2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. (έως 10 Μαΐου οι Αιτήσεις)

 • Σημαντικά φορολογικά θέματα

■ Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

→ [Νέος νόμος 4797/2021 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις αλλαγές στη φορολογία – Δείτε αναλυτικά όλες τις σημαντικές διατάξεις]

Για το έτος 2020

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020 (ίσχυε για το φορολογικό έτος 2019), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο 6% για  φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθισης, αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθισης, αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης

Προθεσμία δήλωσης Φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και καθορισμός δόσεων φόρου
Υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020 καθώς και των φυσικών προσώπων

Ειδική ρύθμιση για τα ανείσπρακτα ενοίκια για το 2020
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Στην περίπτωση που τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Παράταση έως 6.5.2021 της δυνατότητας επιλογής ανέγκλητης δήλωσης

Ειδική ρύθμιση για τα τεκμήρια για το φορολογικό έτος 2020  –

Ποιοι απαλλάσσονται για το έτος 2020

Ειδική ρύθμιση για τις αποδείξεις δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα [Αποδείξεις με ηλεκτρονικά μέσα – Οι νέες διατάξεις με παραδείγματα]
 

Από το έτος 2020 και εφεξής

→ Μειώνεται από το 2020 σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% (ανακοίνωση Πρωθυπουργού και υπ. Οικονομικών)

→ Μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 70% για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (ανακοίνωση Πρωθυπουργού και υπ. Οικονομικών).

Ρύθμιση για τις αποδείξεις με ηλεκτρονικά μέσα.
Καθορίζεται ειδική κατηγορία εισοδημάτων με έκτακτο χαρακτήρα (π.χ. περιπτώσεις έκτακτων αποζημιώσεων, αμοιβών, επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19), για το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις, από το οποίο προκύπτει η βάση υπολογισμού για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για το φορολογικό έτος 2021

→ Μειώνεται σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022


→ Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%

Από το φορολογικό έτος 2022

→ Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και
για το 2022.

→ Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και
για το 2022.

 

■ Επιστρεπτέα προκαταβολή 7


Σταϊκούρας: Μ. Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα και Μ. Πέμπτη θα καταβληθούν τα χρήματα της επιστρεπτέας προκαταβολής 7
[Μας δόθηκε πάλι άπλετος χρόνος! Πραγματικά είναι απορίας άξιο το ότι μας συμπεριφέρονται έτσι…]


Μειωμένα ενοίκια covid

→ Αποζημίωση ιδιοκτητών για τον μήνα Μάρτιο 2021 – Πως θα δοθεί η προκαταβολή – Μέχρι 14 Μαΐου οι δηλώσεις Covid [δείτε και
Μειωμένα ενοίκια covid: Πίστωση των ποσών στους ιδιοκτήτες ακινήτων για Φεβρουάριο και Μάρτιο
].

■ Προσωρινή δήλωση


Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και αναστολή εργασίας – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ
[ Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά… ]

■ Τέλη κυκλοφορίας και παραγραφή


Τέλη κυκλοφορίας και πενταετής παραγραφή: Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ


Έκπτωση φόρου για λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Α.1090/2021 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013
 [Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων – Η απόφαση καθορισμού προϋποθέσεων, όρων, διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ΚΦΕ]


Ειδικός Φόρος Ακινήτων

Ε.2079/2021 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)


Ελλάς, το μεγαλείο σου…


Στη Δικαιοσύνη υποθέσεις καταστρατήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και αναστολών συμβάσεων εργασίας
[δείτε και
Αλλαγές στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 – Αναστολή συμβάσεων μόνο για εργαζομένους που απασχολούνται κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως
].

■ Έλεγχοι Α.Α.Δ.Ε. κ.λπ.


ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις προς έλεγχο ολοκληρώνονται άμεσα


Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι ενισχύσεις covid – Διασταυρώσεις που θα γίνουν το 2021


Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021
[δείτε και
Εργαλεία έξυπνων ελέγχων το myData, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η διασύνδεση των ΦΗΜ – Σαρωτικούς ελέγχους θα κάνει η ΑΑΔΕ
].


myAADEIive: Η ηλεκτρονική αίτηση για απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα


Διάθεση στοιχείων Φορολογικού Μητρώου στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων για την είσπραξη των οφειλών Καθηγητών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας


Επανεκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2017 για Ψυχικό και Φιλοθέη

■ Παράταση βεβαιωμένων οφειλών


Η απόφαση για την παράταση των βεβαιωμένων οφειλών που τελούσαν σε αναστολή μέχρι 30-4-2021

 

 • «Τα πολιτικά μας όνειρα νικήθηκαν απ’ τις μεταβαλλόμενες βιογραφίες των ηγετών που κάποτε μας είχαν πείσει» – Τ. Πατρίκιος
   

 

 • Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα

■ Απονομή συντάξεων από ιδιώτες


Δημοσιεύτηκε ο ν. 4798/2021 σχετικά με τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων και την σύμπραξη του ΕΦΚΑ με τους επιστήμονες για την απονομή συντάξεων


Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες – Επισημάνσεις για το νέο θεσμό


Δικηγόροι: Η τροπολογία για την επιτάχυνση απονομής συντάξεων, ως έχει σήμερα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης


Πρόσκληση για την απασχόληση συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για την υποστήριξη των διαδικασιών απονομής συντάξεων

■ Αναστολές και θέματα ΕΡΓΑΝΗ


Αναστολές Απριλίου – Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις αναστολές Απριλίου ανά περίοδο βάσει ΚΑΔ
[Πάλι καλά που δε δημοσιεύθηκε αρχές Μαίου. Είναι απαράδεκτο να δημοσιεύεται η Κ.Υ.Α. για τις αναστολές λίγες μόλις μέρες πριν το τέλος του μήνα που αφορά].


Αναστολές Απριλίου: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για ορισμένες περιπτώσεις


Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, μουσικές σκηνές, κ.λπ.)

■ self test εδώ, self test εκεί, self test και παραπέρα…

Διευκρινίσεις για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία – Τι ισχύει για εργοδότες και συγγενείς α’ & β΄βαθμού


Self tests στον ιδιωτικό τομέα: Παρατείνεται μέχρι 02.05 η μεταβατική περίοδος για τους εργαζομένους


Υποχρεωτικοί έλεγχοι self test, rapid test, ασθένεια από covid, άδεια για covid test, άδεια καραντίνας, άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοιSelf test – Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα – Τι προβλέπει για νέες προσλήψεις και ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης – Όλοι οι ΚΑΔ αναλυτικά


Υποχρεωτικός έλεγχος self-test στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές – Όλη η απόφαση


Self test – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα self tests στους ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων


Self test στο δημόσιο από 26.4.2021 – Τι προβλέπει η ΚΥΑ, ποιοι εξαιρούνται

Σημείωση: Στα τουριστικά καταλύματα οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε rapid test (δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση)

 


Ζητήματα ΕΦΚΑ


Εισφορές Μαρτίου – Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Πληρωμή μέχρι 6 Μαίου


Ρύθμιση 120 δόσεων: Παράταση υπαγωγής ελ. επαγγελματιών για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές


Πώς ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων


e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων


Μέσω ταχυμεταφορών ή μέσω email οι αιτήσεις μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες


Διευκρινίσεις για την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

■ Λοιπά


Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα


Παρατείνεται και για τον μήνα Απρίλιο 2021 η αποζημίωση ειδικού σκοπού για την στήριξη των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά18743/14-04-2021 Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα

Τι καταβάλλεται από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, OAΕΔ και ΟΠΕΚΑ έως το τέλος Απριλίου

 

 • Νομολογία

 

■ Αποφάσεις Σ.τ.Ε.

ΣτΕ 1555/2020 Λαθρεμπορία – Αμετάκλητα Βουλεύματα τα οποία ισοδυναμούν με αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου – Νe bis in idem

ΣτΕ 494/2020 Πιστωτές υπερχρεωμένης επιχείρησης που είχε υπαχθει στο άρθρο 44 του ν. 1892/1990 των οποίων οι απαιτήσεις δεν εμφανίζονται στα βιβλία και συνεπώς, δεν μπορούσαν (ούτε) να συντρέξουν σε αυτήν δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία

■ Αποφάσεις
Ευρωπαϊκού ΔικαστηρίουYπόθεση C‑703/19 Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 98, παράγραφος 2 – Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών – Χαρακτηρισμός εμπορικής δραστηριότητας ως “παροχής υπηρεσιών” – Παράρτημα III, σημείο 12α – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 282/2011 – Άρθρο 6 – Έννοια του όρου “υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης” – Γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση επιτόπου στον χώρο του πωλητή ή σε χώρο εστιάσεως – Γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση τα οποία παραλαμβάνονται σε πακέτο
[Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών]

 

 • Στις 26 Απριλίου 1986, νωρίς το πρωί (01:26 ώρα Μόσχας) ο αντιδραστήρας 4 του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ εξερράγη. Προκάλεσε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν «τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας».

 

 • Αρθρογραφία και επισημάνσεις

 

 ■ Θέματα αγροτών


Προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υποχρεώσεις λόγω covid (επικαιροποιείται διαρκώς)


Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό


(upd) Χρηστικό βοήθημα για αναστολές, μειώσεις ενοικίων, επιστρεπτέα προκαταβολή, ασθένειες covid, αναστολές πληρωμής επιταγών και παρατάσεις

→ Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων, δομών, εργασιών, κ.λπ. σε όλη την περίοδο της πανδημίας (αναλυτικά διαστήματα, Κ.Α.Δ., αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.). Συνεχής ενημέρωση

Εργασιακά


Η υποχρεωτικότητα των tests από πλευράς εργατικού δικαίου


Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αναπλήρωση λόγω καραντίνας

■ Λοιπά θέματα


Επιχειρήσεις εστίασης: Παροχή κεφαλαίου κίνησης (Ανάλυση σε 7 σημεία)


Φορολογία δωρεάς και γονικής παροχής

 

 • Λοιπά και διάφορα (και όχι αδιάφορα)

Διάφορα


Μειώνεται το τέλος υπέρ δήμων για κέντρα διασκέδασης και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα


Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων


Αθλητικά σωματεία: Ξεκινούν οι εγγραφές στο ηλεκτρονικό μητρώο για το 2021 – Επικαιροποίηση στοιχείων


Εστίαση: Μέχρι τέλος του έτους η υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση προμήθειας θερμαντικών σωμάτων


Παράταση αιτήσεων έως 25.5.2021 για την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020


Voucher 20 ευρώ σε ανέργους ως 24 ετών για την αγορά βιβλίων

■ Επιταγές


Αξιόγραφα: Δήλωση ακαθάριστων εσόδων από σήμερα μέχρι 26 Απριλίου για την υπαγωγή στο μέτρο αναστολής πληρωμών επιταγών Απριλίου

 

 

 • Μετακινήσεις και άλλα μέτρα λόγω covid

■ Τα νέα μέτρα


Η απόφαση με τα μέτρα αναλυτικά που ισχύουν από από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 – Τι ισχύει για τις συναθροίσεις την ημέρα του Πάσχα – Ωράριο λειτουργίας για λιανεμπόριο καταστήματα τροφίμων και κομμωτήρια

■ Μετακινήσεις


Τι ισχύει έως τις 10 Μαΐου για τις υπερτοπικές μετακινήσεις – Η νέα ΚΥΑ

 


Δηλώσεις αποθεμάτων


Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων – Ανακοίνωση Υπ. Ανάπτυξης


Δήλωση αποθεμάτων – Ποια αποθέματα υγειονομικού υλικού και τροφίμων δηλώνονται και από ποιες επιχειρήσεις

 

 • Θέματα του κλάδου μας

■ Η αγωγή 110 λογιστών εκδικάστηκε

→ Στις
21.04, εκδικάστηκε η αγωγή 110 λογιστών-φοροτεχνικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου
 

■ Ανακοινώσεις συλλόγων και φορέων

→ ‘Όλες οι ανακοινώσεις [ΕΛΦΕΕ Ν. Αχαΐας: Αίτημα για παράταση φορολογικών δηλώσεων 2021,
ΠΟΦΕΕ – ΜΥΦ: Ενημέρωση για την υποβολή καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών έτους 2020
,
Σύλλογος Λογιστών Ν. Χανίων: 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Παρασκευή, 23 Απριλίου
,
Ανακοίνωση ΠΟΛ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 27 Αυγούστου
,
ΣΕΛΚΕ: Προειδοποιούμε και ζητάμε από τους συναδέλφους να μην εμπλακούν στην δήλωση των αποτελεσμάτων των self tests
,
ΣΟΛΝΘ: Επιστολή σχετικά με την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
,
Επιστολή Λ.Σ.Α.: Άμεση ανακοίνωση μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων και προτάσεις
,
Π.Δ.Σ.Ο.: Αίτημα για άμεσο εμβολιασμό των λογιστών-φοροτεχνών στην Ελλάδα
].

 

 

Επίλογος

Η μεγάλη Ιταλίδα ερμηνεύτρια Μίλβα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της…

Εύχομαι σε όλες και όλους τους συναδέλφους, υγεία, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.