Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το υπουργείο οικονομικών έχει εισπράξει τα 3/5 των φόρων του 2022 και περιμένει αύξηση εσόδων και στο γ’ τρίμηνο

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Η εμπροσθοβαρής είσπραξη των φορολογικών εσόδων από ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος σε συνδυασμό με την μετακίνηση των τελών κυκλοφορίας τον Φεβρουάριο δημιούργησαν μία αυξημένη εισπραξιμότητα στο σύστημα με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ρευστότητα σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και για την ελληνική οικονομία. Το ελληνικό κράτος βρέθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο- με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου και την διεύρυνση των επιπτώσεων του (ενέργεια, πληθωρισμός) από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο- με αυξημένα έσοδα από φορολογία, γεγονός που επέτρεψε την συνέχιση της επιδοματικής πολιτικής (fuel pass, power pass). Ουσιαστικά, το ελληνικό κράτος εισέπραξε μέσα στο α’ εξάμηνο τα 3/5 των φόρων του 2022 ενώ στο γ’ τρίμηνο αναμένεται να εισρεύσουν τουλάχιστον άλλα 8-10 δις. Ευρώ εσόδων λόγω της πορείας του τουρισμού.

Με τα δεδομένα αυτά, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, το ελληνικό κράτος θα έχει δημιουργήσει μία ισχυρή βάση που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί την οικονομική κρίση του 2022 με σχετική άνεση. Επίσης σε ότι αφορά το χρέος, στελέχη τραπεζών, εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει υπέρμετρη διόγκωσή του μέσα στο 2022.

Η δημοσιονομική άνεση, επέτρεψε στην κυβέρνηση να σταματήσει την εκλογολογία θεωρώντας ότι εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προϋπολογισμός του 2022, ίσως το 2023 η κατάσταση να είναι πιο ήρεμη ακόμη και εάν η ανάπτυξη μειωθεί.

Περιορίστηκε το έλλειμμα στον προϋπολογισμό, αυξήθηκαν τα έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6.548 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 7.981 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 12.221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3.425 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.093 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.259 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.079 εκατ. ευρώ ή 8,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28.954 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.878 εκατ. ευρώ ή 11% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 24.673 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.584 εκατ. ευρώ ή 17% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,853 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 985 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.198 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,664 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,051 εκατ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 6,484 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 745 εκατ. ευρώ.

Source