Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

5 Μάρτιος 2021

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Δείτε το κείμενο του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.