Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το 28,0% των νοικοκυριών έχει την υποχρέωση εξόφλησης ενός τουλάχιστον δανείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2020

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους δείκτες που αφορούν (α) στην υπερχρέωση (β) στην κατανάλωση και (γ) στον πλούτο των νοικοκυριών, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2020, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2019. Επισημαίνεται ότι, για τους δείκτες της υπερχρέωσης, κατανάλωσης και του πλούτου των νοικοκυριών, έτος αναφοράς είναι το έτος διενέργειας της έρευνας, δηλαδή το 2020.

Α. Υπερχρέωση των νοικοκυριών

• Το 72,0% των νοικοκυριών δεν έχει υποχρέωση να εξοφλήσει κανένα δάνειο, εξαιρώντας τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας, ενώ το 28,0% των νοικοκυριών έχει την υποχρέωση εξόφλησης ενός τουλάχιστον δανείου, εκ των οποίων το 19,6% ενός δανείου, το 6,5% δύο δανείων, το 1,7% τριών δανείων και το 0,2% τεσσάρων δανείων (Γράφημα 1, Πίνακας 1).

Γράφημα 1. Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών με βάση τον αριθμό δανείων που έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν, με εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά κύριας κατοικίας:

2020

• Το 15,9% των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει την υποχρέωση εξόφλησης ενός (1) τουλάχιστον δανείου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται σε 30,6% (Πίνακας 1).

• Κύριο λόγο για τη λήψη δανείου αποτελεί η αγορά περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών επίπλων και συσκευών και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων), εντός ή εκτός της χώρας διαμονής (56,3%), ακολουθούν η κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης (46,5%), η εκπαίδευση (7,9%), η αγορά μεταφορικού μέσου (7,8%), οι διακοπές (7,2%), η ιατρική περίθαλψη (3,6%), το προσωπικό δάνειο για χρηματοδότηση ιδίας επιχείρησης (1,5%) και η αναχρηματοδότηση δανείων (1,4%) (Γράφημα 2, Πίνακας 2).

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:
Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Ειδικών Στατιστικών Νοικοκυριών
O Προϊστάμενος του Τμήματος: Γ. Ντούρος
Τηλ.: 213 135 2174
e-mail : [email protected]

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:
Τηλ. 213 135 2022
e-mail: [email protected]

Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο.