Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροπολογία για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών και για την απαλλαγή ή μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο υπ.Οικονομικών (βλέπε εδώ) και με την οποία παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά, προβλέπεται και διάταξη με την οποία :

α. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ συνολικά.
ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όσοι υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς επιδότησης θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης συγκεκριμένου Έργου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Καθορίζεται, με κ.υ.α., μεταξύ άλλων, το ποσό της προκαταβολής χρηματοδότησης, το οποίο δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται:

[α] ολική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα βιβλία τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (1.1.2010) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος,

[β] μερική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από το τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ καλλιτεχνών – χειροτεχνών, οι οποίοι θα καθοριστούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται από το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Άρθρο 7

Με το προτεινόμενο άρθρο επιχορηγούνται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του κύκλου εργασιών και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, οι πρώτοι τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι, κάνοντας χρήση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6, θα προβούν σε έναρξη εργασιών έως τις 30.6.2023.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 6-7

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία ενέσκηψε κατά τρόπο εξαιρετικά έντονο από το έτος 2010 και εντεύθεν, ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και χειροτεχνών αναγκάστηκαν να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας, μη δυνάμενοι να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που συνεπαγόταν η διατήρηση ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέφθηκε ως έργο με Κωδικό 16715 (Υποέργο 1) η παροχή κινήτρων «δεύτερης ευκαιρίας», για όσους αναγκάστηκαν να «κλείσουν» τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Εν προκειμένω, όσοι καλλιτέχνες – χειροτέχνες προβούν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους έως τις 30.6.2023, απαλλάσσονται για τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ποσού εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ για κάθε έτος. Επίσης για την ίδια κατηγορία καλλιτεχνών-χειροτεχνών εισάγεται ένα επιπλέον κίνητρο και συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση του κύκλου εργασιών των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) εξ όσων προβούν σε επανέναρξη δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ έκαστος.

Περαιτέρω παρέχεται σημαντική έκπτωση σε όλους τους ενεργούς καλλιτέχνες -χειροτέχνες για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2022 και το οφειλόμενο τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ από εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η παροχή κινήτρων προς επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και τους χειροτέχνες προκειμένου, είτε να δραστηριοποιηθούν ξανά επαγγελματικά, είτε να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, παρά την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας, εξασφαλίζοντας τον βιοπορισμό τους, αλλά και εισφέροντας στην εθνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, αμφότερα τα κίνητρα στόχο έχουν την ενδυνάμωση του κλάδου και την επανένταξη στην ενεργή και δηλωμένη δραστηριότητα του πολιτιστικού και χειροτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η οποία επανένταξη αφενός θα το θωρακίσει εργασιακά και ασφαλιστικά και αφετέρου θα ενισχύσει τον βιοπορισμό των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και τη συνολικότερη πολιτιστική και χειροτεχνική παραγωγή της Ελλάδος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών -Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 ν. 3986/2011
Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται παρ. 10, ως εξής:

«10. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον:

αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ) και

αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ’ έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ).

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση των περ. α) και β), οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής, ο τρόπος απαλλαγής των δικαιούχων της περ. α) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρούσας.».

Άρθρο 7

Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

1. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α’ 152) δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Όσοι υπαχθούν στο καθεστώς επιδότησης της παρ. 1 θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται σε αυτούς το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) περί ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts). Ως απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης εκάστου δικαιούχου από το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου νοείται η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) φυσικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ποσό της προκαταβολής χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου, το οποίο δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Source