Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στην απόφαση με τα μέτρα – Αλλαγές στις περιοχές ανά επίπεδο κινδύνου, αλλαγές στις προπονήσεις αθλητών, και στη μετακίνηση ελ. επαγγλματιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση με τροποποιήσεις στην απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Οι τροποποιήσεις/προσθήκες αναλυτικά :

Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην περ. α) της παρ. 1Α του άρθρου 1 (περιοχές αυξημένου κινδύνου) προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Καρπάθου, αφαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,
στην περ. β) της ιδίας παραγράφου (περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου) προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας

β) Σε όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης του σημείου 20 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 προστίθενται η δυνατότητα προπονήσεων χωρίς παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, καθώς και λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων επιπροσθέτως για αθλητές σωματείων και υποψηφίους των Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών

γ) Στα σημεία 33 και 34 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθενται οι εξαιρέσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league και οι δραστηριότητες των αθλητικών ομίλων που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα, αντιστοίχως, και τα σημεία αντικαθίστανται ως εξής:

«33. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, δ) τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, ε) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ ΚΑΔ 93.11.

34. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.».


δ)
Στο τέλος της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 (η οποία αφορά την αναστολή δραστηριοτήτων σε περιοχές με πολύ αυξημένο κίνδυνο)   προστίθεται σημείο 31  αναστέλλεται επιπλέον η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων

«31. Οικοδομικές δραστηριότητες πλην των δημοσίων έργων και των έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.».

ε) Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 (που αφορά τη μετακίνηση των ελ. επαγγελματιών/αυτοαπασχολούμενων )  προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.».

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία αυτή τροποποίηση είχε ήδη ανακοινωθεί από την Παρασκευή (Δείτε εδώ)

Οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 με την επιφύλαξη των περ. α) και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 534), όπως διαμορφώνονται με το άρθρο 1 της νέας απόφασης, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε επίσης την απόφαση  Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει