Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση λογιστή που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καταστημάτων εστίασης

Καρδίτσα 28 Μαϊου 2021

ΘΕΜΑ: «Τροποποιημένη Υ.Δ. λογιστή, που απαιτείται για την υποβολη της αίτησης χρηματοδότησης καταστημάτων εστίασης»

Η αίτηση για την το πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του λογιστή της επιχείρησης, στην οποία ζητείται να υπογράψει για μία σειρά προϋποθέσεις.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να συμβεί από κανένα λογιστή ο οποίος δεν υποβάλλει ο ίδιος την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αυτό, διότι η μεταφορά δεδομένων στην αίτηση δεν γίνεται από τον ίδιο και δεν μπορεί κανείς να ασχοληθεί και να ελέγξει τις ενέργειες του μελετητή / τρίτου που υποβάλλει την αίτηση.

Προκειμένου να βοηθήσουμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα αφενός, αλλά και να προστατεύσουμε τους συναδέλφους οι οποίοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι τις αιτήσεις αυτές αφετέρου, επισυνάπτουμε τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση με τις αιτιάσεις που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα για κανέναν εκ των εμπλεκομένων.

Επισυνάπτεται η τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Αντιπρόεδρος
Κώστας Συρόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Κώστας Λαμπρόπουλος

Η Ταμίας
Γεωργία Νταντάμη

Το Μέλος
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος