Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φορολογικός Λογαριασμός: Διαθέσιμη η μηνιαία ενημέρωση Ιουνίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, είναι διαθέσιμη η ενημέρωση του Ιουνίου στους φορολογικούς λογαριασμούς των πολιτών.

Υπενθιμίζουμε ότι από την συγκεκριμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ενημερώνεστε για τις οφειλές σας και για τις κινήσεις σε αυτές, είτε από δική σας ενέργεια, είτε από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σε συγκεκριμένο μήνα.

Επίσης, μπορείτε να δείτε συνολική εικόνα των πληρωμών σε συγκεκριμένο μήνα προς εσάς από την ΑΑΔΕ, με αναφορά στον λογαριασμό IBAN που έγινε η κατάθεση χρημάτων (ενδεικτικά, πληρωμή χρηματικού εντάλματος από φορέα, καταβολή του επάθλου δημόσιας κλήρωσης, καταβολή επιδόματος θέρμανσης, κ.ά.).

Επιπλέον, στο μήνα αναφοράς, απεικονίζονται:

-Πληρωμές που πραγματοποιήσατε.
-Συμψηφισμοί τίτλων πληρωμής που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
-Συμψηφισμοί χρηματικών ενταλμάτων με Οφειλή/Ρύθμισή σας που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
-Διαγραφές που έγιναν σε οφειλές σας (πχ. λόγω επιδότησης παγίων δαπανών, αποζημίωσης μισθωμάτων covid, κ.ά).

Source