Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης – Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

1 Μάρτιος 2021

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα - Διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης - Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021, η υπ’ αριθμ. 13638/01.03.2021 εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.