Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χ. Σταϊκούρας: «Τα εταιρικά φορολογικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο το 2022, θα κληθούν να ενσωματώσουν τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από πέρσι»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022

Δελτίο Τύπου

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο διαδικτυακό συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, με θέμα: «Εταιρική φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού»

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στο ετήσιο Συνέδριό σας το οποίο συνεισφέρει ουσιαστικά στο διάλογο για τη φορολογική διαφάνεια.
Εκδήλωση που συμβάλλει στην εμπέδωση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σε έναν κρίσιμο και ιδιαίτερα σημαντικό τομέα.
Είναι γνωστό ότι πέραν της προφανούς λειτουργίας της για τη διασφάλιση εσόδων, η φορολογία αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών στόχων.
Ως εκ τούτου, τα φορολογικά συστήματα οφείλουν να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.
Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, όπως των επιπτώσεων της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής.
Σαφέστατα οι σημερινοί διεθνείς κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών δεν είναι κατάλληλοι για την πραγματικότητα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και δεν αποτυπώνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία και τους νέους τρόπους δημιουργίας κερδών στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς οι επιχειρήσεις να διαθέτουν – απαραίτητα – φυσική παρουσία σε μία χώρα.
Ως εκ τούτου, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του τόπου δημιουργίας της αξίας και του τόπου καταβολής των φόρων, γεγονός που ενισχύει την αδιαφάνεια, τη διάβρωση της φορολογητέας βάσης και την φοροαποφυγή.
Η απάντηση στις προκλήσεις είναι η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της διαφάνειας σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, σε διεθνές επίπεδο, τα εταιρικά φορολογικά συστήματα, το 2022, θα κληθούν να ενσωματώσουν τις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί το 2021.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2021, στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων, οριστικοποιήθηκε η ιστορική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς εταιρικού φορολογικού συστήματος.
Η συμφωνία περιλαμβάνει δύο Πυλώνες: ο Πρώτος Πυλώνας θεσπίζει κανόνες για τη δικαιότερη κατανομή μεταξύ των χωρών των δικαιωμάτων φορολόγησης των 100 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων παγκοσμίως και ο Δεύτερος Πυλώνας εισάγει ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη πολυεθνικών επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν εκτιμώνται σε 125 δισ. και 150 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, για τους δύο Πυλώνες.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 137 χώρες του Περιεκτικού Πλαισίου που μετείχε ενεργά στις συζητήσεις και στηρίζει τη συμφωνία.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αρχίσει η συζήτηση των σχετικών νομοθετικών προτάσεων που έχει υποβάλει η Επιτροπή για την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας.

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών που έχουν αναληφθεί σε Παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας.
Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται, κυρίως, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, τη μη εφαρμογή επιζήμιων πρακτικών που ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών προτύπων.
Με τις δράσεις αυτές προωθείται η δίκαιη, αποδοτική και βιώσιμη φορολογία.
Σημαντικό να τονισθεί εδώ το φορολογικό πακέτο του Ιουλίου του 2020, «Η φορολογία στον 21ο αιώνα», με το οποίο, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τον αγώνα της κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.
Η έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού φορολογικού παρατηρητηρίου ήταν μία από τις πολλές δράσεις που ανακοινώθηκαν με την εν λόγω δέσμη μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και την προώθηση δικαιότερης φορολογίας, με σημαντικά μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα.
Η Χώρα μας, και τα λοιπά κράτη-μέλη, συνεχίζουν να εργάζονται για μια δικαιότερη εταιρική φορολογία και για την αντιμετώπιση του σημαντικότατου φαινομένου της μετατόπισης των κερδών σε φορολογικούς παραδείσους.
Οι εργασίες αυτές, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και την πράσινη μετάβαση.

Τέλος, η φορολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω της ενίσχυσης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος και σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτό να συμβαδίζει με τις ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές, να στηρίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγικός στόχος μας, είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού, οικονομικά αποτελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και την εισαγωγή κατάλληλων φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της κουλτούρας πληρωμών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρά το ρευστό περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων των τελευταίων 2,5 ετών, έχουμε προχωρήσει σε:
Δεκάδες, μόνιμες και μη, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Θέσπιση κινήτρων ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τη μείωση της φοροδιαφυγής.
Εκτιμάται ότι οι πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα θα ανέλθουν στο επίπεδο ρεκόρ των 52 δισ. ευρώ το 2021, από 40 δισ. ευρώ το 2020.
Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.
Παράλληλα, ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, με τη θέσπιση των υπερ-εκπτώσεων, ενώ προχωράμε σε παρεμβάσεις διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς και στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, λαμβάνοντας μέτρα για την ψηφιακή ενίσχυση των φορολογικών δομών και την αξιοποίηση όλων των δεδομένων.

Όλες οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την διαφάνεια και συνδράμουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Με επιμονή και προσήλωση στην αναγκαιότητα εφαρμογής διάφανων κανόνων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με κοινωνική ευαισθησία, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας, αλλά και για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος.