Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«Ψηφιακό Άλμα»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων

3 Δεκέμβριου 2021

«Ψηφιακό Άλμα»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, όπως ίσχυε, στους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και αλλαγές σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Δείτε την έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.