Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«Ψηφιακό Βήμα»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων κατά 3 μήνες

27 Απρίλιου 2022

«Ψηφιακό Βήμα»: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων κατά 3 μήνες
  • 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»
ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους είκοσι επτά (27) μήνες, από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Source