Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ψηφιακό ευρώ – «Πράσινο φως» από την ΕΚΤ – Ξεκινάει η φάση έρευνας


– Φάση διερεύνησης του ψηφιακού έργου ευρώ που θα διαρκέσει 24 μήνες
– Σχεδιασμός με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών και τις τεχνικές συμβουλές από εμπόρους και μεσάζοντες
– Δεν εντοπίστηκαν τεχνικά εμπόδια κατά την προκαταρκτική φάση του πειραματισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να ξεκινήσει τη φάση έρευνας ενός ψηφιακού ευρώ. Μετά την απόφαση, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας Paschal Donohoe συμμετείχε στη συνεδρίαση, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του για το έργο.

«Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας για ένα ψηφιακό ευρώ. Εκείνη την εποχή, πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ανάλυση, ζητήσαμε τη συμβολή από πολίτες και επαγγελματίες και πραγματοποιήσαμε ορισμένα πειράματα, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όλα αυτά μας οδήγησαν να αποφασίσουμε να ανεβάσουμε ταχύτητα και να ξεκινήσουμε το ψηφιακό πρόγραμμα ευρώ», λέει η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντε. «Η δουλειά μας στοχεύει να διασφαλίσει ότι στην ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη μορφή χρήματος, τα χρήματα της κεντρικής τράπεζας»

Η φάση της έρευνας θα διαρκέσει 24 μήνες και στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό και τη διανομή. Ένα ψηφιακό ευρώ πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και στην αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική πολιτική. Αυτό δεν προδικάζει μελλοντική απόφαση σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, η οποία θα ληφθεί μόνο αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, ένα ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει τα μετρητά και όχι θα το αντικαθιστά.

«Θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ευρωπαίους, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, και θα τους ενημερώνουμε τακτικά για τα ευρήματά μας. Θα συμμετάσχουν επίσης πολίτες, έμποροι και η βιομηχανία πληρωμών», λέει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Fabio Panetta, πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για ένα ψηφιακό ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της φάσης έρευνας του έργου, το Ευρωσύστημα θα επικεντρωθεί σε ένα πιθανό λειτουργικό σχεδιασμό που βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών. Θα περιλαμβάνει στοχευμένες ομάδες, πρωτότυπη και εννοιολογική εργασία. Η φάση της έρευνας θα εξετάσει τις περιπτώσεις χρήσης που πρέπει να παρέχει ένα ψηφιακό ευρώ ως ζήτημα προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων του: χωρίς ρίσκο, προσιτή και αποτελεσματική μορφή χρημάτων ψηφιακής κεντρικής τράπεζας.

Το έργο θα ρίξει επίσης φως στις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ που ενδέχεται να χρειαστούν και οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν από ευρωπαίους συννομοθέτες. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθ ‘όλη τη φάση έρευνας του έργου. Θα εντατικοποιηθεί επίσης η τεχνική εργασία για το ψηφιακό ευρώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, η φάση της έρευνας θα αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο ενός ψηφιακού ευρώ στην αγορά, προσδιορίζοντας τις επιλογές σχεδιασμού για την εξασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και την αποφυγή κινδύνων για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, τους μεσάζοντες και τη συνολική οικονομία. Θα καθορίσει επίσης ένα επιχειρηματικό μοντέλο για εποπτευόμενους μεσάζοντες στο ψηφιακό οικοσύστημα ευρώ. Μια συμβουλευτική ομάδα αγοράς θα λάβει υπόψη τις απόψεις των πιθανών χρηστών και των διανομέων για ένα ψηφιακό ευρώ κατά τη φάση της έρευνας. Οι απόψεις αυτές θα συζητηθούν επίσης από το συμβούλιο πληρωμών λιανικής.

Η φάση της έρευνας θα επωφεληθεί από το πειραματικό έργο που πραγματοποίησε η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ τους τελευταίους εννέα μήνες, στο οποίο συμμετείχαν παράγοντες από τον ακαδημαϊκό και τον ιδιωτικό τομέα.

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στους τέσσερις ακόλουθους τομείς: τη λογιστική του ψηφιακού ευρώ, την ιδιωτικότητα και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα όρια του ψηφιακού ευρώ σε κυκλοφορία, την πρόσβαση του τελικού χρήστη χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και τις κατάλληλες συσκευές. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικά τεχνικά εμπόδια σε καμία από τις επιλογές σχεδιασμού που αξιολογήθηκαν.

Τόσο το TARGET του Ευρωσυστήματος (TIPS) όσο και εναλλακτικές λύσεις όπως το blockchain αποδείχθηκαν ικανές να επεξεργαστούν περισσότερες από 40.000 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Τα πειράματα πρότειναν επίσης ότι είναι δυνατές αρχιτεκτονικές που συνδυάζουν κεντρικά και αποκεντρωμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτά τα πειράματα, μια ψηφιακή υποδομή πυρήνα ευρώ θα ήταν φιλική προς το περιβάλλον: για τις αρχιτεκτονικές που δοκιμάστηκαν, η ισχύς που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση δεκάδων χιλιάδων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο είναι αμελητέα σε σύγκριση με την ενεργειακή κατανάλωση κρυπτονομικών στοιχείων όπως το bitcoin.

Αυτά τα πρακτικά ευρήματα θα προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τη φάση της έρευνας.