Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: Έναρξη διαπραγματεύσεων – Έτοιμο το πλαίσιο έως το καλοκαίρι

Οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύοντας ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έχει λάβει αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης ή έχει αναρρώσει από την COVID-19.

Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία, αλλά, όσον αφορά το μέλλον, πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας. Είναι το πλέον σημαντικό για τους πολίτες μας, για τις κοινωνίες μας και για την ανάκαμψη των οικονομιών μας. Χαιρετίζω αυτό το πρώτο βήμα. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, για να συνεχίσουμε να προωθούμε γρήγορα τις προτάσεις αυτές, προκειμένου το πιστοποιητικό και το σύστημα να λειτουργήσουν πλήρως φέτος το καλοκαίρι.
— António Costa – Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Το νομικό πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη αφορά τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους και η δεύτερη τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους.

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα χρησιμοποιείται επίσης στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι βασικές τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο στα νομοθετικά κείμενα είναι:

•αναφορά στο γεγονός ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν συνιστά ταξιδιωτικό έγγραφο, προκειμένου να τονιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως έναντι των μη εμβολιασμένων προσώπων

•ένα νέο άρθρο σχετικά με τη διεθνή διάσταση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, το οποίο διευκρινίζει τη μεταχείριση που θα επιφυλάσσεται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εμβολιαστεί σε τρίτες χώρες

•οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων έχουν ενισχυθεί σε ολόκληρο το κείμενο του βασικού κανονισμού, ιδίως βάσει της κοινής γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

•το κείμενο περιλαμβάνει πλέον μεταβατική διάταξη για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που εφαρμόζονται επί του παρόντος για σύντομο χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισμού και έως ότου το πλαίσιο για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό καταστεί πλήρως λειτουργικό στο έδαφός τους

•το κείμενο του σχεδίου κανονισμού περιέχει διάταξη που επιτρέπει στην Ιρλανδία και στα άλλα κράτη μέλη να αποδέχονται αμοιβαία τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών με βάση την αμοιβαιότητα

Ιστορικό

Στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις κανονισμών, με την επιφύλαξη της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού και τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στις 19 Μαρτίου 2021, οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν τη σύσταση και την εντολή της ad hoc Ομάδας να επισπευσθεί κατά προτεραιότητα η διαπραγμάτευση των προαναφερόμενων προτάσεων.

Μετά από αρκετές συνεδριάσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας, οι πρέσβεις στην ΕΕ συμφώνησαν πλέον κοινή θέση με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επόμενα στάδια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη θέση του κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 26-29 Απριλίου. Στη συνέχεια, οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Τα κράτη μέλη τόνισαν ότι δεσμεύονται ώστε να είναι έτοιμο το πλαίσιο έως το καλοκαίρι του 2021.