Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Όριο οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία ως προϋπόθεση απονομής της σύνταξης

Μαργαρίτα Κάρδαρη
Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δικηγόρος με εξειδίκευση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο.
Νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα σε θέματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Με το αρθ. 259 του Ν. 4798/2021 τροποποιήθηκε το αρθ. 61 του Ν. 3863/2010 και πλέον ισχύουν τα ακόλουθα:

Καθορίζεται πλέον για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ενιαίο ανώτερο όριο οφειλών που περιλαμβάνουν κύρια οφειλή, πρόσθετα τέλη, αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων και λοιπές επιβαρύνσεις σε 20.000 ευρώ και για όσους υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σε 6.000 ευρώ.

Με το προηγούμενο καθεστώς το ποσό της οφειλής ήταν διαφορετικό κατά φορέα όπως για παράδειγμα οι απασχολούμενοι στο ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΝΕΔΕ, ΤΣΑΥ) είχαν ανώτερο όριο οφειλής στις 15.000 ευρώ και οι απασχολούμενοι στον ΟΓΑ στις 4.000 ευρώ.

Επίσης καταργείται η διάκριση μεταξύ κύριας εισφοράς και προσθέτων τελών.

Το ποσό που υπερβαίνει το κατά νόμο οφειλόμενο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο συνταξιούχο και πρέπει να εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα αρχειοθετείται και επανέρχεται προς εξέταση από την πρώτη του επομένου μήνα εξόφλησης της οφειλόμενης εισφοράς.

Το ποσό που δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω παρακρατείται σε 60 ισόποσες δόσεις τόσο για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος όσο και για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και αναπηρίας.

Η παρακράτηση γίνεται από την οριστική σύνταξη και όχι από την προσωρινή με εξαίρεση τις οφειλές για αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

Ειδικά στις περιπτώσεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου το ποσό της οφειλής διαιρείται σε 60 μηνιαίες δόσεις και αν παραταθεί ο χρόνος αναπηρίας συνεχίζεται η παρακράτηση αν δεν παραταθεί το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο και αναζητείται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον ΚΕΔΕ.

Σε περίπτωση που για την απονομή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης το ποσό της οφειλής παρακρατείται από τον τελευταίο και απονέμοντα φορέα και δε μπορεί αν είναι μικρότερο των 50 ευρώ μηνιαίως.

Θεωρούμε τη διάταξη ως ένα θετικό βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτερη απονομή του ποσού της σύνταξης.

Αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.