Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μήνας: Δεκέμβριος 2021

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού: Ποιοι εξαιρούνται – Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Αλλαγές στα μέτρα για τις αποστάσεις στα bars και την απαγόρευση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χώρο που τελεί σε αναστολή λειτουργίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Από 21/03/2022 η έναρξη λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής (1ου έως και 4ου) και Θεσσαλονίκης (1ου έως και 2ου)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

«Ελλάδα 2.0»: Πρόσκληση για δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες για τα επενδυτικά σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Μητρώο Επιτηδευματιών και Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών: Υπόχρεοι και διαδικασία εγγραφής, κατηγορίες ποτών και χρόνος καταχώρισης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα