Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μήνας: Μάιος 2022

ΔΕΕ – Καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές: Οι εθνικές δικονομικές αρχές δεν μπορούν να εμποδίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία οι ιδιώτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης

Η αρχή της αποτελεσματικότητας επιτάσσει αποτελεσματικό έλεγχο του εν δυνάμει καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για το επόμενο σχολικό έτος

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Ανάληψη ποσών από εταίρους έναντι κερδών κατά τη διάρκεια της χρήσης – Υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου μόνο για την επιπλέον διαφορά από τα κέρδη

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Με τροπολογία έως 31.12.2025 το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» – Ρυθμίσεις για τη διατήρηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Με τροπολογία έως 31.12.2025 το πρόγραμμα quot;Τουρισμός για όλουςquot; – Ρυθμίσεις για τη διατήρηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων κατάφερε να εξετάσει η ΔΕΔ στο πρώτο τρίμηνο του έτους – Εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων –

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Η Ε.Ε. ενέκρινε ενίσχυση επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης ύψους 2 δισ. ευρώ – Το καθεστώς αναμένεται να ωφελήσει περίπου 250 εταιρείες

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

EPLO: Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση ενδοομιλικών συναλλαγών υπό το πρίσμα της απαιτούμενης υπόστασης των συναλλαγών και εφαρμογή μεθόδων τεκμηρίωσης»

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα