Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μήνας: Νοέμβριος 2022

Συνήγορος του Πολίτη – Μειωμένα μισθώματα Covid: Παραμένουν σε εκκρεμότητα περιπτώσεις δικαιούχων χωρίς να έχουν νεότερη ενημέρωση

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Η νέα ΣΣΕ των εργαζομένων στα ναυτιλιακά πρακτορεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Η ισχύς της αρχίζει την 01-06-2022 και λήγει την 31-12-2024 – Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/5/2022 ισχύουν οι βασικοί μισθοί της ΣΣΕ της 1/5/2019 (ΠΚ 9/24-5-2019) Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΤΕ με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία – Υποβολή αιτήσεων έως 9 Δεκεμβρίου

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Επιστολή ΣΟΛΝΘ: Αναγκαία η παράταση έως 28/02/2023 του χρόνου ολοκλήρωσης της απογραφικής διαδικασίας

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΕΦΕΕΑ: Κάλεσμα σε συγκέντρωση την Παρασκευή 02/12 στις 10.00 πμ και στην πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΕΛΤΕ – Ελεγκτικό πλαίσιο διενέργειας αξιολόγησης επάρκειας και αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα