Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μήνας: Νοέμβριος 2022

ΔΕΔ – Διαγραφη προστίμων ύψους 2.500 ευρώ για εκππρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ με μικρό ποσό φόρου προς απόδοση

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΔΕΔ – Διαγραφή προστίμου 250 ευρώ εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου διαμονής λόγω μικρού ποσού προς απόδοση και λόγω υποβολής της δήλωσης εντός μερικών ημερών από την καταληκτική προθεσμία

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΔΕΔ – Διαγραφή προστίμου 250,00 εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου διαμονής λόγω μικρού ποσού προς απόδοση και λόγω υποβολής της δήλωσης εντός μερικών ημερών από την καταληκτική προθεσμία

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Βραχυχρόνιες μισθώσεις : H E.E. ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση έως 30/12/2022 για δικαιολογητικά και επίλυση θεμάτων διατήρησης προσωπικού

Source…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα