Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

5,35 δις ευρώ το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα για το 2019 – 134 δις σε όλη την Ευρώπη – Μειώθηκε στη χώρα μας κατά 3,2% το 2019 σε σχέση με το 2018

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχασαν περίπου 134 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του 2021 για το «GAP» ΦΠΑ που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αν και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό, το «έλλειμμα ΦΠΑ» (VAT GAP) –η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων στα κράτη μέλη της ΕΕ και των εσόδων που εισπράττονται πράγματι– βελτιώνεται μεταξύ 2015 και 2019.Η πλήρης έκταση της πανδημίας COVID-19 στη ζήτηση των καταναλωτών και συνεπώς στα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2020 παραμένει ακόμη άγνωστη, αλλά μπορεί να αναμένεται αντιστροφή αυτής της θετικής τάσης.

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Παρά τη θετική τάση που έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη, το έλλειμμα ΦΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν τα κράτη μέλη μας τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του έτους, πρόκειται για απώλειες άνω των 4.000 ευρώ ανά δευτερόλεπτο Πρόκειται για απαράδεκτες απώλειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι το βάρος της κάλυψης του ελλείμματος πέφτει στους απλούς πολίτες και τις απλές επιχειρήσεις, μέσω άλλων φόρων που καλούνται να πληρώσουν για ζωτικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ενός σοβαρού εγκλήματος που αφαιρεί χρήματα από την τσέπη των καταναλωτών, υπονομεύει τα συστήματα πρόνοιας και αδειάζει τα κυβερνητικά ταμεία.»

Σε ονομαστικούς όρους, το 2019 το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ της ΕΕ μειώθηκε κατά σχεδόν 6,6 δισ. ευρώ, στα 134 δισ. ευρώ, μείωση που συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο είχε σημειωθεί μείωση κατά 4,6 δισ. ευρώ. Αν και το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ βελτιώνεται μεταξύ του 2015 και του 2019, παραμένει άγνωστη η πλήρης έκταση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην καταναλωτική ζήτηση και, κατά συνέπεια, στα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2020.

Κράτος μέλος Έλλειμμα ΦΠΑ % Έλλειμμα ΦΠΑ (σε εκατ. ευρώ) Κράτος μέλος Έλλειμμα ΦΠΑ % Έλλειμμα ΦΠΑ (σε εκατ. ευρώ)
Βέλγιο 12,3 % 4,444 Λιθουανία 21,4 % 1,048
Βουλγαρία 8,3 % 508 Λουξεμβούργο 6,6 % 267
Τσεχία 14,3 % 2,835 Ουγγαρία 9,6 % 1,483
Δανία 8,6 % 2,778 Μάλτα 23,5 % 287
Γερμανία 8,8 % 23,443 Κάτω Χώρες 4,4 % 2,660
Εσθονία 4,5 % 116 Αυστρία 8,7 % 2,895
Ιρλανδία 10,1 % 1,721 Πολωνία 11,3 % 5,379
Ελλάδα 25,8 % 5,350 Πορτογαλία 7,9 % 1,609
Ισπανία 6,9 % 5,840 Ρουμανία 34,9 % 7,411
Γαλλία 7,4 % 13,858 Σλοβενία 7,1 % 298
Κροατία 1,0 % 77 Σλοβακία 16,1 % 1,313
Ιταλία 21,3 % 30,106 Φινλανδία 2,9 % 646
Κύπρος 2,7 % 54 Σουηδία 1,4 % 597
Λετονία 8,3 % 237 Ηνωμένο Βασίλειο 8,9 % 17,176

Το 2019, η Ρουμανία κατέγραψε το υψηλότερο εθνικό έλλειμμα συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ, έχοντας απολέσει το 34,9 % των εσόδων της από τον ΦΠΑ το 2019, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (25,8 %) και τη Μάλτα (23,5 %). Τα μικρότερα ελλείμματα ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στην Κροατία (1,0 %), τη Σουηδία (1,4 %) και την Κύπρο (2,7 %). Σε απόλυτες τιμές, τα υψηλότερα ελλείμματα συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ καταγράφηκαν στην Ιταλία (30,1 δισ. ευρώ), και τη Γερμανία (23,4 δισ. ευρώ).

Στα περισσότερα κράτη μέλη, η απόλυτη μεταβολή του ελλείμματος ΦΠΑ από έτος σε έτος ήταν χαμηλότερη από 2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά, το ποσοστό του ελλείμματος ΦΠΑ μειώθηκε σε 18 κράτη μέλη. Εκτός από την Κροατία και την Κύπρο, οι πιο σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία (μεταξύ –3,2 και -2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε αυτές τις τέσσερις χώρες). Η Σουηδία, η Φινλανδία και η Εσθονία σημείωσαν επιτυχία από μια διαφορετική οπτική γωνία: σε αυτές τις χώρες, οι δημοσιονομικές αρχές κατάφεραν εδώ και χρόνια να περιορίσουν την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ σε λιγότερο από το 5% του οφειλόμενου ΦΠΑ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο έλλειμμα ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (+5,4 ποσοστιαίες μονάδες), στη Σλοβενία ​​(+3 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Ρουμανία (+2,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Η Ελλάδα παρουσίασε μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες, (887 εκ.). Το έλλειμμα όμως παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε καθώς το 2019 άγγιξε τα 5,35 δις ευρώ.