Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

684 εκατ. ευρώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για τον Μάρτιο – Μειώθηκαν οι οφειλέτες

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν οι παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

109.077.823.794

109.162.506.373

-0,08%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.214.011.244

24.019.729.411

0,81%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.863.812.550

85.142.776.962

-0,33%

Πλήθος οφειλετών

3.991.846

4.140.400

-3,59%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.954.882

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

        242.516.019 

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

        197.311.010 

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

  183.569.065

        186.095.014 

1,38%

3ΜΗΝΟ

  984.980.581

 923.877.185

    866.991.187

        625.922.042 

-27,81%

· Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.312εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.208εκ. € (αύξηση κατά 4,7%).
Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 684εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 539εκ. (αύξηση κατά 27%)
 
Το 92% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

686.209

                                 26.512.168

3764%

Εισόδημα

208.543.037

                               224.468.905

8%

Φόροι στην Περιουσία

6.799.866

                               112.449.320

1554%

Φ.Π.Α.

249.045.232

                               195.530.234

-21%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

14.634.271

                                 26.632.299

82%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

574.773

                                      660.480

15%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

                      12.589.133

                                 22.914.083

82%

Δικαστικά έξοδα

                        4.146.305

                                   4.937.356

19%

Καταλογισμοί

                        3.287.979

                                   4.650.649

41%

Δάνεια

                        3.295.605

                                 10.348.139

214%

 

                503.602.409

                           629.103.632

25%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.164εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.077 εκ. (αύξηση κατά 4,2 %).
Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 626 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 503εκ. (αύξηση κατά 25%)
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 3μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα εκ 421εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 283εκ €  (αύξηση κατά 50,8%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Μάρτιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 169 εκ. € (έναντι 81εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 107,2%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

2.972.326

18.269.100

515%

Εισόδημα

10.513.361

48.715.723

363%

Φόροι στην Περιουσία

8.242.693

29.846.171

262%

Φ.Π.Α.

52.331.960

63.819.908

22%

ΣΥΝΟΛΟ

74.060.341

160.650.902

117%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

      334.892.778

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

      392.099.598

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

         458.085.538

      412.552.761

      284.163.496

      350.572.787

23,4%

3ΜΗΝΟ

           1.415.499.837

     1.296.986.628

     1.170.900.795

     1.077.565.163

-8,0%